Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematisk statistik, självständigt arbete

  • 15 hp

Denna kurs är ett självständigt arbete i matematisk statistik under handledning. Det innebär att man genom litteratursökning skaffar sig fördjupade kunskaper inom något delområde av matematisk statistik, författar en skriftlig vetenskaplig rapport samt presenterar arbetet muntligt i form av ett slutseminarium. Exempel på upplägg är 1) att utgå från ett statistiskt datamaterial och hitta en lämplig metod för att analysera detta, 2) att utgå från en eller flera statistiska metoder och genom simuleringar och matematiska metoder utvärdera deras egenskaper, och 3) att studera och föreslå lösningsmetoder för något problem inom sannolikhetsteorin.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.