Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematisk statistik, självständigt arbete

Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematisk statistik. Du fördjupar dig inom någon del av ämnet matematisk statistik och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Denna kurs är ett självständigt arbete i matematisk statistik under handledning. Det innebär att du genom litteratursökning skaffar dig fördjupade kunskaper inom något delområde av matematisk statistik, författar en skriftlig vetenskaplig rapport samt presenterar arbetet muntligt i form av ett slutseminarium. Exempel på upplägg är

 1. att utgå från ett statistiskt datamaterial och hitta en lämplig metod för att analysera detta,
 2. att utgå från en eller flera statistiska metoder och genom simuleringar och matematiska metoder utvärdera deras egenskaper, och
 3. att studera och föreslå lösningsmetoder för något problem inom sannolikhetsteorin.
 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledning av uppsatsarbete.

  Examination

  Arbetets frågeställning och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas avhandledaren. Kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området framtagna av den studerande genom litteratursökning samt litteratur utdelad av handledaren.

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen
  Att skriva ett självständigt arbete i matematisk statistik

  Kurshemsida

  För det självständiga arbetet i matematisk statistik finns en kurshemsida på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Studentkontakt Matematiska institutionen

  Koordinator för självständiga arbeten i matematisk statistik