Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori III

  • 7,5 hp

Denna kurs sätter in bekanta grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp i ett mer rigoröst matematiskt sammanhang. Vi studerar grundläggande konvergensbegrepp för stokastiska processer och några av de "matematiska redskap" som är användbara i dessa sammanhang. Speciellt studerar vi en mycket användbar klass av stokastiska processer, Martingaler, som matematiskt modellerar "rättvist spel".

Det övergripande målet med kursen är att få den studerande att kunna föra matematiskt stringenta sannolikhetsteoretiska resonemang som vilar på de begrepp och tekniker som ingår. De tekniker, kunskaper och det tänkande som övas upp under denna kurs är viktiga och grundläggande för såväl teoretiska som tillämpade ändamål där stokastiska metoder förekommer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.