Sannolikhetsteori III, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs sätter in bekanta grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp i ett mer rigoröst matematiskt sammanhang. Vi studerar grundläggande konvergensbegrepp för stokastiska processer och några av de "matematiska redskap" som är användbara i dessa sammanhang. Speciellt studerar vi en mycket användbar klass av stokastiska processer, Martingaler, som matematiskt modellerar "rättvist spel".

Det övergripande målet med kursen är att få den studerande att kunna föra matematiskt stringenta sannolikhetsteoretiska resonemang som vilar på de begrepp och tekniker som ingår. De tekniker, kunskaper och det tänkande som övas upp under denna kurs är viktiga och grundläggande för såväl teoretiska som tillämpade ändamål där stokastiska metoder förekommer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen