Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistiska modeller

  • 7,5 hp

Kursen behandlar likelihoodmetoder, exponentiella familjer, generaliserade linjära modeller, regressionsmodeller, Fisherinformation och asymptotiska resultat.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.