Statistiska modeller, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar likelihoodmetoder, exponentiella familjer, generaliserade linjära modeller, regressionsmodeller, Fisherinformation och asymptotiska resultat.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen