Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Överlevnadsanalys

Överlevnadsanalys ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar censurering och trunkering, risk- och överlevnadsfunktion, skattning av överlevnadsfunktionen med Nelson-Aalen och Kaplan-Meier metoder, metoder för jämförelser av två eller flera överlevnadskurvor, några parametriska livslängdsfördelningar och skattningar av parametrar, icke-parametriska metoder, proportionell risk och Cox-regression samt några parametriska regressionsmodeller.