Överlevnadsanalys, 7,5 hp

Censurering och trunkering. Risk- och överlevnadsfunktion. Skattning av överlevnadsfunktionen med Nelson-Aalen och Kaplan-Meier metoder. Metoder för jämförelser av två eller flera överlevnadskurvor. Några parametriska livslängdsfördelningar och skattningar av parametrar. Icke-parametriska metoder. Proportionell risk och Cox-regression. Några parametriska regressionsmodeller.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen