Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nationalekonomi för aktuarier

Kursen ger en introduktion till mikro- och makroteori för blivande och verksamma aktuarier. Den ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och krävs i masterexamen i försäkringsmatematik.

Kursen behandlar utbud, efterfrågan och jämviktspriser samt prisregleringar. Elasticiteter. Nyttoteori och konsumentens val inklusive beslut under osäkerhet. Försäkringsefterfrågan. Företagets produktionsbeslut under perfekt konkurrens, monopol samt imperfekt konkurrens. Allmän jämvikt, effektivitet och fördelning. Skatter och offentlig konsumtion. Nationalräkenskaper. Aggregerad efterfrågan och utbud, multiplikator- och acceleratormekanismer. Penningteori och centralbankspolitik. Inflation, arbetslöshet och finanspolitik. Internationell handel, betalningbalans samt valutakurser.