Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försäkringsjuridik för aktuarier I

Detta är en av två kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, som ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och krävs i masterexamen i försäkringsmatematik.

Studiet av rättsordningens uppbyggnad skall ge inblick i rättsreglernas natur, rättens indelning samt rättskällorna: lagstiftningen, rättspraxis och den juridiska litteraturen (doktrinen). Vidare skall kursen ge kunskaper om den svenska rättens internationella beroende, inte minst vad medlemskapet i EU innebär, samt om den allmänna rättsutvecklingen. I den allmänna civilrätten studeras allmänna förmögenhetsrättsliga frågor samt kontraktsrättsliga spörsmål, särskilt köp- och avtalsrätt. Vidare studeras särskilt associationsrätt och skadeståndsrätt. I försäkringsavtalsrätten skall särskilt försäkringsbolagets och försäkringstagarens förpliktelser studeras.