Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Försäkringsjuridik för aktuarier I

Detta är en av två kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, som ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och krävs i masterexamen i försäkringsmatematik.

Studiet av rättsordningens uppbyggnad skall ge inblick i rättsreglernas natur, rättens indelning samt rättskällorna: lagstiftningen, rättspraxis och den juridiska litteraturen (doktrinen). Vidare skall kursen ge kunskaper om den svenska rättens internationella beroende, inte minst vad medlemskapet i EU innebär, samt om den allmänna rättsutvecklingen. I den allmänna civilrätten studeras allmänna förmögenhetsrättsliga frågor samt kontraktsrättsliga spörsmål, särskilt köp- och avtalsrätt. Vidare studeras särskilt associationsrätt och skadeståndsrätt. I försäkringsavtalsrätten skall särskilt försäkringsbolagets och försäkringstagarens förpliktelser studeras.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras med skriftligt prov.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ramberg: Malmströms Civilrätt (25e uppl). Liber AB.

  Bengtsson: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, (8e eller 9e uppl). Norstedts Juridik.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt