Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försäkringsjuridik för aktuarier II

Detta är en av två kurser i försäkringsjuridik för aktuarier, som ingår i masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och krävs i masterexamen i försäkringsmatematik.

Studiet av försäkringsrörelserätten skall inriktas på frågan vad som avses med försäkringsverksamhet, organisationen av försäkringsbolag samt vilka krav som ställs på drivande av försäkringsbolag. Anknytning måste ske till vilka förpliktelser Sverige har som medlem i EU. Allmänna aktiebolagsrättsliga regler skall behandlas. Rättsreglerna rörande försäkringsförmedling skall ta sikte på såväl försäkringsmäklares som agenters verksamhet. Reglerna skall särskilt gälla ansvarsfördelningen mellan försäkringsbolag och försäkringsförmedlaren.

Observera att Försäkringsjuridik för aktuarier I inte är ett förkunskapskrav till denna kurs, och det går bra att läsa dessa två kurser i valfri ordning.