Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försäkringsjuridik för aktuarier II

  • 7,5 hp

Studiet av försäkringsrörelserätten skall inriktas på frågan vad som avses med försäkringsverksamhet, organisationen av försäkringsbolag samt vilka krav som ställs på drivande av försäkringsbolag. Anknytning måste ske till vilka förpliktelser Sverige har som medlem i EU. Allmänna aktiebolagsrättsliga regler skall behandlas. Rättsreglerna rörande försäkringsförmedling skall ta sikte på såväl försäkringsmäklares som agenters verksamhet. Reglerna skall särskilt gälla ansvarsfördelningen mellan försäkringsbolag och försäkringsförmedlaren.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.