Stokastiska processer III, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar punktprocesser, Markovprocesser i kontinuerlig tid, egenskaper hos Brownsk rörelse samt olika tillämpningar, t ex inom teorin för könätverk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen