Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk informationsteori

  • 7,5 hp

Kursen behandlar informationsteori med tillämpningar i statistik, maskininlärning, tidsserieanalys, dynamiska system och fysik. Speciellt behandlas entropitakt för stokastiska processer, differentiell entropi, informationsflöde och kausal detektering samt multivariat beroende och multi-information.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.