Statistisk informationsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar informationsteori med tillämpningar i statistik, maskininlärning, tidsserieanalys, dynamiska system och fysik. Speciellt behandlas entropitakt för stokastiska processer, differentiell entropi, informationsflöde och kausal detektering samt multivariat beroende och multi-information.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen