Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statistisk informationsteori

Statistisk informationsteori ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar informationsteori med tillämpningar i statistik, maskininlärning, tidsserieanalys, dynamiska system och fysik. Speciellt behandlas entropitakt för stokastiska processer, differentiell entropi, informationsflöde och kausal detektering samt multivariat beroende och multi-information.