Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk inlärning

  • 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande principer och metoder för statistisk inlärning, klassifikation och prediktion. Som del härav studeras bland annat diskriminantanalys, korsvalidering, regularisering genom krympning och utjämning, besluts- och regressionsträd, och vektoriella maskiner.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.