Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk inlärning

Statistisk inlärning ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen behandlar grundläggande principer och metoder för statistisk inlärning, klassifikation och prediktion. Som en del härav studeras bland annat grunder i regressions- och diskriminantanalys, modellval och modellutvärdering, regularisering genom krympning och utjämning, trädbaserade metoder som bagging, random forest och boosting, samt vektoriella maskiner för klassificering och regression.

Överlappande kurs

Denna kurs överlappar till innehållet med kursen Maskininlärning (DA7063), som gavs för sista gången våren 2022. De kan ändå ingå i samma examen, men inte om examen även innehåller någon av kurserna Statistisk oövervakad inlärning (MT7039) eller Statistiska aspekter av djupinlärning (MT7042).