Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk oövervakad inlärning

Statistisk oövervakad inlärning ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.

Du hittar även den engelska versionen av sidan här

Kursen syftar till att introducera såväl grundläggande som moderna begrepp inom statistisk inlärning utan träningsdata (oövervakad inlärning) med tillämpningar inom statistisk dataanalys. Centrala begrepp som gås igenom inkluderar likhetsmått, linjära och icke-linjära metoder för dimensionsreducering, centroid-, fördelnings- och täthetsbaserade metoder för klusteranalys, visualisering av högdimensionella data, hierarkiska metoder samt olika valideringsmetoder.

Överlappande kurser

Denna kurs överlappar till viss del med kursen Maskininlärning (DA7063), och bör inte ingå i samma examen som denna om examen även innehåller Statistisk inlärning (MT7038). DA7063 gavs för sista gången våren 2022.