Statistisk oövervakad inlärning, 7,5 hp

Kursen syftar till att introducera såväl grundläggande som moderna begrepp inom statistisk inlärning utan träningsdata (oövervakad inlärning) med tillämpningar inom statistisk dataanalys. Centrala begrepp som gås igenom inkluderar likhetsmått, linjära och icke-linjära metoder för dimensionsreducering, centroid-, fördelnings- och täthetsbaserade metoder för klusteranalys, visualisering av högdimensionella data, hierarkiska metoder samt olika valideringsmetoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen