Statistisk konsultmetodik, 7,5 hp

Om kursen

Översikt över viktiga statistiska metoder för praktiskt statistiskt arbete: metoder för statistisk planering, explorativ dataanalys, statistisk modellering och statistisk inferens. Träning i problemformulering, problemlösning och redovisning inom statistisk konsultverksamhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen