Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk konsultmetodik

En översikt av praktiskt användbara statistiska metoder, övning i problemformulering, problemlösning, kommunikation och rapportskrivande i riktigt statistiskt konsultarbete.

Statistisk konsultmetodik har bara ett fåtal platser, och är vanligen inte sökbar som fristående kurs utan bara inom vissa program. Notera att även om du är programstudent och kan ansöka har du inte platsgaranti på denna kurs.

Kursinnehåll

Översikt över viktiga statistiska metoder för praktiskt statistiskt arbete: metoder för statistisk planering, explorativ dataanalys, statistisk modellering och statistisk inferens. Träning i problemformulering, problemlösning och redovisning inom statistisk konsultverksamhet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och konsultprojekt. Deltagande i seminarier och konsultprojekt är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av
  projektarbeten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen består av artiklar som delas ut under kursens gång.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt