Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livförsäkringsmatematik II

Detta är en av två kurser i livförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.

Sjukförsäkring: Grundläggande aktuariella principer. Modeller för övergång mellan olika tillstånd.

Återbäring: Grundläggande principer för fördelning. Olika återbäringsmodeller.

Lönsamhet: Praktisk lönsamhetsbedömning inom traditionell livförsäkring. Praktisk lönsamhetsbedömning inom fondförsäkring.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
 • Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
 • Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
 • Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
 • Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering
 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och inlämningsuppgifter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer.

  Examination

  Kursen examineras med skriftligt prov och skriftlig redovisning av datorlaborationer.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur Matematiska institutionen

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt