Livförsäkringsmatematik II, 7,5 hp

Om kursen

Sjukförsäkring: Grundläggande aktuariella principer. Modeller för övergång mellan olika tillstånd.

Återbäring: Grundläggande principer för fördelning. Olika återbäringsmodeller.

Lönsamhet: Praktisk lönsamhetsbedömning inom traditionell livförsäkring. Praktisk lönsamhetsbedömning inom fondförsäkring.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen