Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp

Om kursen

Kursens innehåll bestäms av handledaren i samråd med den studerande.Arbetet ska redovisas dels i en individuellt skriven rapport, dels muntligt vid ett seminarium.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen