Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier

  • 120 hp

Programmet behandlar teatervetenskap och performancestudier ur ett transnationellt perspektiv, samt ger curatoriska färdigheter. Programmet har en internationell profil och förbereder för arbete inom scenkonsten. Det ger behörighet till utbildning på forskarnivå. Undervisningen sker på engelska.

International Master’s Programme in Performance Studies

Scenkonsten är idag en alltmer global verksamhet. Som en följd av denna utveckling håller yrkesområden med anknytning till teater och scenkonst på att förändras, och det krävs interkulturell förståelse och särskilda kunskaper för att klara av projektrelaterade och kuratoriska utmaningar.

Det internationella masterprogrammet i teatervetenskap är ett svar på denna situation och utrustar studenterna med de kompetenser och färdigheter som behövs i deras framtida yrkesroll. Programmet utökar samtidigt studenternas förståelse för teater samt ger kunskap om avancerade teorier och metoder för fördjupad analys av samtida och historiska internationella teaterpraktiker.

Vi har ett nära samarbete med Institutionen för teatervetenskap vid universitetet i Amsterdam (UvA). Våra studenter har möjlighet att genomföra en termins utbytesstudier där.

Läs mer om programmet på den engelska sidan.