Konst och formalismer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till en fördjupad kunskap om innebörden av olika formalismer. Formalismer har uppträtt på ett vitt fält mellan estetik och vetenskap. Historiskt var musikalisk estetisk formalism pionjär, men de formalismer som har utvecklats i samband med andra konstarter uppvisar inte bara likheter utan även särdrag. I centrum för kursen står ett urval klassiker från olika områden, med fokus på gemensamma centrala teman och förhållningssätt, men också på skillnader i ansats och ideologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen