Musikvetenskap - Estetik och musikfilosofi, 7,5 hp