Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritisk musikvetenskap

 • 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad inblick i olika teorier och analysmetoder när det gäller kritisk musikvetenskap.

Höstterminen 2020 går kursen under november - januari.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen och muntlig grupptentamen. 

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@music.su.se