Kritik och konstnärliga objekt med särskild inriktning mot musik, 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad inblick i olika teoretiska förhållningssätt och metoder när det gäller kritik och konstnärliga objekt i allmänhet och av musik i synnerhet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen