Kulturkommunikation på musikområdet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till det moderna musiklivet som hänger samman med å ena sidan uppkomsten av marknadsekonomi och en modern offentlighet, å andra sidan det sätt på vilket moderna medieteknologier verkar i dessa genom musikkritik. Kursen ger också fördjupad träning av skriftlig och muntlig framställning om musik i olika genrer så som musikkritik och verkkommentar på svenska och engelska.

Om ämnet: Musikvetenskap

Musikvetenskap

Musiken är vår ständiga följeslagare antingen den når oss via öronen eller redan finns i vårt inre. Så är det i dag tack vare modern medieteknologi och så har det alltid varit, fastän sätten att förmedla musiken har varierat. Musikvetenskapen studerar detta livsnödvändiga men sammansatta fenomen. Musikvetare förenar intresse för musiken i sig, klingande eller noterad, med nyfikenhet på vad vi gör med musik

och vad den gör med oss. Studierna kan ha historisk inriktning, men lika gärna handla om samtiden. Utbudet av kurser i ämnet speglar den bredden. Så vill du skriva om musik? Arbeta med kulturadministration, eller kanske arrangera konserter? Är du redan yrkesverksam och vill bredda din kompetens? Musikvetenskap omfattar ett brett spektrum av områden, allt från populärmusik, konstmusik, opera, spelmusik, filmmusik, musikteori och musiketnologi till intermedialitet och medieteknologier. I undervisningen läggs stor vikt vid samspelet med det omgivande samhället, både från ett historiskt och ett samtida perspektiv.

ARBETSMARKNAD Studier i humaniora ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet i sammanhang som kräver självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera. Studier i musikvetenskap utgör en grund för kulturjournalistik och kulturadministration. Vissa studenter går även vidare till en karriär inom själva ämnet som universitetslärare och forskare. Studierna kan vara en språngbräda till högre utbildning inom de konstnärliga högskolorna och ett sätt att bredda sin kompetens som musikutövare. För dem som redan är ute i yrkeslivet utgör de ett sätt att höja sin kompetens, till exempel för lärare.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik