Kulturkommunikation på musikområdet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger en introduktion till det moderna musiklivet som hänger samman med å ena sidan uppkomsten av marknadsekonomi och en modern offentlighet, å andra sidan det sätt på vilket moderna medieteknologier verkar i dessa genom musikkritik. Kursen ger också fördjupad träning av skriftlig och muntlig framställning om musik i olika genrer så som musikkritik och verkkommentar på svenska och engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen