Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära, 7,5 hp

Om utbildningen

Musikteori: harmoni- och satslära är en fristående kurs som ger färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen ger kunskaper och träning i traditionell harmoni- och satslära. Kursen ingår också som andra delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteori: harmoni- och satslära på Musikvetenskap II, 30 hp.

Kursen förutsätter god notläsningsförmåga och det rekommenderas dessutom starkt att du har musikteoretiska kunskaper motsvarande kursen Musikteorins grunder 7.5 hp. Musikteorins grunder utgår från det brittiska Grade-systemet och du bör ha förkunskaper motsvarande Grade 5 för att kunna tillgodogöra dig innehållet på Musikteori: harmoni- och satslära. Du kan testa dina förkunskaper genom att göra den tidigare tenta för Musikteorins grunder som finns på hemsidan: http://www.su.se/polopoly_fs/1.275092.1458042298!/menu/standard/file/Tenta.HT14.pdf. Du kan få fram ditt resultat genom att titta på det facit som du också hittar på hemsidan: http://www.su.se/polopoly_fs/1.275095.1458042361!/menu/standard/file/Tenta.HT14.FACIT%5B1%5D.pdf. Gränsen för godkänt resultat (betyget E) är 45 poäng, men vi rekommenderar att du uppnår mer än 50 poäng om du vill läsa kursen utan ha läst Musikteorins grunder.

Om du saknar dessa färdigheter och kunskaper rekommenderar vi att du först läser kursen Musikteorins grunder, 7.5 hp. Du kan också läsa både Musikteorins grunder och Musikteori: harmoni- och satslära inom ramen för 15-poängskursen, Musikteori. Kursen kan fungera som förberedelse inför studier vid de konstnärliga högskolorna i musik.

Om ämnet: Musikvetenskap

Musikvetenskap

Musiken är vår ständiga följeslagare antingen den når oss via öronen eller redan finns i vårt inre. Så är det i dag tack vare modern medieteknologi och så har det alltid varit, fastän sätten att förmedla musiken har varierat. Musikvetenskapen studerar detta livsnödvändiga men sammansatta fenomen. Musikvetare förenar intresse för musiken i sig, klingande eller noterad, med nyfikenhet på vad vi gör med musik

och vad den gör med oss. Studierna kan ha historisk inriktning, men lika gärna handla om samtiden. Utbudet av kurser i ämnet speglar den bredden. Så vill du skriva om musik? Arbeta med kulturadministration, eller kanske arrangera konserter? Är du redan yrkesverksam och vill bredda din kompetens? Musikvetenskap omfattar ett brett spektrum av områden, allt från populärmusik, konstmusik, opera, spelmusik, filmmusik, musikteori och musiketnologi till intermedialitet och medieteknologier. I undervisningen läggs stor vikt vid samspelet med det omgivande samhället, både från ett historiskt och ett samtida perspektiv.

ARBETSMARKNAD Studier i humaniora ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet i sammanhang som kräver självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera. Studier i musikvetenskap utgör en grund för kulturjournalistik och kulturadministration. Vissa studenter går även vidare till en karriär inom själva ämnet som universitetslärare och forskare. Studierna kan vara en språngbräda till högre utbildning inom de konstnärliga högskolorna och ett sätt att bredda sin kompetens som musikutövare. För dem som redan är ute i yrkeslivet utgör de ett sätt att höja sin kompetens, till exempel för lärare.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik