Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära, 7,5 hp

Om kursen

Musikteori: harmoni- och satslära är en fristående kurs som ger färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen ger kunskaper och träning i traditionell harmoni- och satslära. Kursen ingår också som andra delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteori: harmoni- och satslära på Musikvetenskap II, 30 hp.

Kursen förutsätter god notläsningsförmåga och det rekommenderas dessutom starkt att du har musikteoretiska kunskaper motsvarande kursen Musikteorins grunder 7.5 hp. Musikteorins grunder utgår från det brittiska Grade-systemet och du bör ha förkunskaper motsvarande Grade 5 för att kunna tillgodogöra dig innehållet på Musikteori: harmoni- och satslära. Du kan testa dina förkunskaper genom att göra den tidigare tenta för Musikteorins grunder som finns på hemsidan: http://www.su.se/polopoly_fs/1.275092.1458042298!/menu/standard/file/Tenta.HT14.pdf. Du kan få fram ditt resultat genom att titta på det facit som du också hittar på hemsidan: http://www.su.se/polopoly_fs/1.275095.1458042361!/menu/standard/file/Tenta.HT14.FACIT%5B1%5D.pdf. Gränsen för godkänt resultat (betyget E) är 45 poäng, men vi rekommenderar att du uppnår mer än 50 poäng om du vill läsa kursen utan ha läst Musikteorins grunder.

Om du saknar dessa färdigheter och kunskaper rekommenderar vi att du först läser kursen Musikteorins grunder, 7.5 hp. Du kan också läsa både Musikteorins grunder och Musikteori: harmoni- och satslära inom ramen för 15-poängskursen, Musikteori. Kursen kan fungera som förberedelse inför studier vid de konstnärliga högskolorna i musik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen