Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära

Musikteori: harmoni och satslära ger färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen förutsätter kunskaper i musiklära och elementär notläsnings- och notskrivningsförmåga. Kursen kan fungera som förberedelse inför studier vid de konstnärliga högskolorna i musik.

Musikteori: harmoni- och satslära är en fristående kurs som ger färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen ger kunskaper och träning i traditionell harmoni- och satslära. Kursen ingår också som andra delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteori: harmoni- och satslära på Musikvetenskap II, 30 hp.

Kursen förutsätter god notläsningsförmåga och det rekommenderas dessutom starkt att du har musikteoretiska kunskaper motsvarande kursen Musikteorins grunder 7.5 hp. Musikteorins grunder utgår från det brittiska Grade-systemet och du bör ha förkunskaper motsvarande Grade 5 för att kunna tillgodogöra dig innehållet på Musikteori: harmoni- och satslära. Du kan testa dina förkunskaper genom att göra den tidigare tenta för Musikteorins grunder som finns som PDF här

Du kan få fram ditt resultat genom att titta på det facit som finns som PDF här.

Gränsen för godkänt resultat (betyget E) är 45 poäng, men vi rekommenderar att du uppnår mer än 50 poäng om du vill läsa kursen utan ha läst Musikteorins grunder.

Om du saknar dessa färdigheter och kunskaper rekommenderar vi att du först läser kursen Musikteorins grunder, 7.5 hp. Du kan också läsa både Musikteorins grunder och Musikteori: harmoni- och satslära inom ramen för 15-poängskursen, Musikteori. Kursen kan fungera som förberedelse inför studier vid de konstnärliga högskolorna i musik.

Glöm inte att webbregistrera dig

Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära vårterminen 2023 kan du registrera dig mellan den 3/1 och den 24/3. Du gör det på student.ladok.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Föreläsningarna har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2023

  Owe Ander, universitetslektor
  Cécile Bardoux Lovén, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  En del av kurslitteraturen är tillgänglig elektroniskt, andra delar behöver du skaffa i fysisk form (köpa eller låna). Det senare gäller:

  - Ingelf, Sten 2010. Learn from the Masters – Classical Harmony. Textbook. Hjärup: Sting musik.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Musikvetenskap
  Studentexpedition