Musikvetenskap - projektarbete, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att introducera arbetsformen ”projekt”, med koncentration till musik- och kulturområdet. I denna introduktion ingår framför allt etablering av en projektgrupp, projektarbetets faser och projektstyrning samt teoretiska perspektiv på projekt som arbetsform. Med dessa insikter ska det vara möjligt att i yrkeslivet forma ett projekt, delta i det, styra det och efteråt värdera det.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen