Musikvetenskap - Musikteori, 15 hp

Om kursen

Musikteori är en fristående kurs som ger grundläggande färdigheter i och förståelse av funktionsharmonisk musik. Kursen består av två huvuddelar. Den första ger kunskaper och träning i musiklära och musikteoretiska grunder, den andra i traditionell harmoni- och satslära. De båda delkurserna kan också läsas var för sig som fristående kurser: Musikteorins grunder, 7.5 hp och Musikteori: harmoni- och satslära, 7.5 hp. Kursen kan fungera som förberedelse inför studier vid de konstnärliga högskolorna i musik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen