Musikvetenskap i praktiken, 7,5 hp

Om utbildningen

Studenten genomför en praktikperiod, förlagd till en myndighet, ett företag eller annan organisation med musikanknytning. Under praktikperioden strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar och den aktuella arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad. En rapport skrivs i anslutning till praktiken. Rapporten ska vara litteraturstödd och huvudsakligen bestå av reflektioner kring den valda arbetsplatsen samt kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen