Go to this page on our english site

Kandidatprogram i astronomi

  • 180 hp

Hur föds en stjärna? Kan man observera svarta hål? Vilket stöd finns det för Big Bang? Som astronom studerar du de fysikaliska processerna i universum, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Det nya kandidatprogrammet i astronomi ger dig en god grundutbildning i fysik, med tonvikt på rymdens fenomen.

De första två åren av programmet består i huvudsak av ett basblock med grundläggande kurser i fysik och matematik. Det läses gemensamt med kandidatprogrammen i fysik och meteorologi. Det tredje året består av både fysik- och astronomikurser, och avslutas med ett självständigt arbete.

Kandidatprogrammet i astronomi ger dig den bästa förberedelsen för vidare studier inom astronomi. Det har också visat sig att utexaminerade studenter i astronomi står sig väl i konkurrensen på den övriga arbetsmarknaden och arbetar inom många skiftande områden. Förutom kunskaper i fysik, matematik och astronomi, ger utbildningen även goda färdigheter i t ex programmering, datasimuleringar och bildbehandling – framför allt om du fortsätter på Masterprogrammet – vilket gör den attraktiv inom bl a databranschen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen