Masterprogram i beräkningsfysik, 120 hp

Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.

Syfte och kunskapmål

Inom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder

samt fördjupar dina kunskaper i fysik.

Examen och arbetsmarknad

Då detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt naturvetenskapliga medicinska världen – inom akademi eller privat industri - som inom bank och försäkringvälden eller offentlig förvaltning. Du har kunskapen att analysera de problem din kommande arbetsgivare ger dig.

Innehåll och omfattning

Under det första året studerar du kurser i fysikens matematiska metoder, programmering i högnivåspråk och numeriska metoder. Du fördjupar dig också inom elektricitetsläran och statistisk fysik där du börjar tillämpa dina matematisk-numeriska färdigheter på realistiska problem. I en kurs kallad beräkningsfysik får du sedan lära dig att använda programpaket i form av numeriska bibliotek för att lösa olika fysikaliska problem.

Under det andra året ges du tillfälle att fördjupa dig ytterligare inom ett antal fysikämnen som tex teoretisk kemi, den kondenserade materiens fysik eller analytisk mekanik. Du kan också välja numeriska studier av elektromagnetiska eller strömningsmekaniska fenomen. Om du är fascinerad av omfattande beräkningar finns en kurs där man lär sig utnyttja stora parallell datorer.

Programmet i beräkningsfysik avslutas med ett mastersarbete omfattande 30 till 60 högskolepoäng. Här får du, stödd av en erfaren handledare från institutionens forskare inom beräkningsfysik, tillämpa dina fysik- och mmodellbyggarkunskaper på realistska problem hämtade från internationellt aktuell forskning. Du kan också välja göra ditt mastersarbete utanför Fysikum och kommer i så fall att ha en handledare från din arbetsplats och en från Fysikum.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen