Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i biogeovetenskap

Biogeovetenskap ger dig kunskaper och färdigheter inom både det biologiska och geovetenskapliga området.

Dessa kunskaper ska utgöra grund för vidare studier i natur- och miljövård, som är programmets huvudinriktning. Utbildningens integrerade karaktär ger dig en god vana att applicera ett helhetsperspektiv i miljöfrågor, vilket är en ovärderlig förmåga i ditt framtida arbetsliv. Under utbildningen tillägnar du dig också en metodik för att kunna analysera miljöproblem av skilda slag, såsom inventeringsmetodik, provtagningstekniker, med mera. Utbildningen ger dig också en god bakgrund för att arbeta med Geografiska informationssystem GIS.

Kandidatprogram i biogeovetenskap ges av Institutionen för naturgeografi och är ett samarbete mellan Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för geologiska vetenskaper.