Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare, 180 hp

Om utbildningen

För dig med naturvetenskaplig bakgrund från gymnasium, komvux eller

naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Datalogi är vetenskapen om och konsten att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Detta innebär att man sysslar med alla typer av datorrelaterade problem och samarbetar med många andra ämnesområden som kräver avancerad problemlösning. Som datalog får du därmed god insikt i ett flertal discipliner.

I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och datalogernas utbildning med en kombination av teori och praktik gör dem väl anpassade för detta. Därför hittar man också dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom såväl privat som offentlig sektor. Även forskning och utbildning inom både industri och universitet/högskola är en del av deras arbetsmarknad. Dataloger utgör också en allt viktigare resurs för nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället.

På kandidatprogrammet i datalogi - datavetenskap för naturvetare koncentreras studierna på grundläggande datalogi och matematik med inslag av beräkningsteknik, och inkluderar många praktiska övningar i grupp eller enskilt. Även olika programmeringsparadigm, databashantering, mjukvarukonstruktion och användargränssnitt ingår, vilket öppnar vägar till åtskilliga spännande verksamheter. Viss frihet finns för personliga kursval som ger breddning, eller ytterligare fördjupning inom datalogin, t ex som en förberedelse för masternivån.

Se även www.nada.kth.se/student-info/svl-su/dak/

Lättsmält information om institutionen Numerisk analys och datalogi finns i tidningen "Datorer i fokus - informationsteknologi i människans tjänst", nedladdningsbar i pdf-format från www.nada.kth.se/om/trycksak/fokus/

Om ämnet: Datalogi

Datalogi är vetenskapen om, och konsten, att skriva effektiva, korrekta och användarvänliga program för datorer. Detta innebär att man sysslar med alla typer av datorrelaterade problem och samarbetar med många andra ämnesområden som kräver avancerad problemlösning. Som datalog får du därmed god insikt i ett flertal discipliner.

I IT-samhället finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i datalogi, och datalogernas utbildning med en kombination av teori och praktik gör dem väl anpassade till dessa anspråk. Därför hittar man också dataloger inom alla sektorer på arbetsmarknaden. De flesta arbetar med utveckling och konsultverksamhet, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Även forskning och utbildning inom både industri och universitet/högskola är en del av datalogernas arbetsmarknad. Dataloger utgör också en allt viktigare resurs för nya arbetsuppgifter i kunskaps- och informationssamhället.

Institutionen erbjuder ett sammanhållet Kandidatprogram i datalogi - datavetenskap för naturvetare, 180 högskolepoäng.

Information om bl a aktuellt kursutbud, t ex vilka moment som kan ingå i de avancerade kurserna Datalogi 6/7.5/9/12/15/18/24/30 hp, finns från www.nada.kth.se/student-info/svl-su/

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Matematiska institutionen