Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik

 • 180 hp

Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Fysikforskningen vid Stockholms universitet är mycket framstående båda teoretiskt och experimentellt. Detta ger en forskningsnära utbildning som lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis forskare eller ämneslärare.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Alla antagna till Fysikums utbildningar får ett välkomstbrev av oss via e-post. Där finns viktig information inför dina studier. Har du inte fått mailutskicket senast i början av augusti, kontakta vår studievägledning! Fäll ut och läs mer.

Upprop

På Fysikum inleds varje program med ett obligatoriskt upprop. Mer detaljerad information om uppropet får du via e-post. Planerar du att påbörja utbildningen men av någon anledning inte kan delta vid uppropet, kontakta vår studievägledning. Annars riskerar du att förlora din plats. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Val av kurser inom program

Är du antagen till ett program hos oss blir du automatiskt antagen till höstens obligatoriska kurser inom programmet. Information om vilka kurser om ingår i programmet finns längre ner på denna sida. Du kommer även få information om detta via e-post. Har du valbara kurser under hösten inom ditt program kommer du behöva välja kurser vid terminsstarten. Information om detta ges vid upprop.

Registrering

Du som är antagen till ett program hos oss kan själv registrera dig på de inledande kurserna i programmet med hjälp av ditt universitetskonto. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan påbörja utbildningen. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan första kursen inom programmet startar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på ett program? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter terminen börjat.

Hitta till Fysikum

De flesta av Fysikums kurser hålls i byggnaden AlbaNova som ligger mellan Frescati campus och KTH. Undantaget är kurser inom ämnet medicinsk strålningsfysik där kurserna går på Campus Karolinska sjukhuset. Enstaka kurser ges också i samarbete med KTH eller andra institutioner och detta står då tydligt längre ner på sidan.

Hitta till AlbaNova.

Hitta till Campus Karolinska sjukhuset.

Undervisning under hösten 2020

För de flesta kurser som ges under första halvan av höstterminen inom ett program på Fysikum gäller att föreläsningar ges online, medan praktiska moment (t.ex. laborationer) och examinationer sker på campus.

Klicka här för att läsa mer om undervisningen under hösten 2020.

Mer detaljerad information om vad som gäller för respektive kurs får du på kursens sida i den digitala katalogen (länkar finns nedan) eller via lärplattformen Athena. Har du frågor kan du kontakta kursansvarig lärare; kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Vill studera
Foto Niklas Björling/Stockholms universitet

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Du får lära dig om den fundamentala fysiken från den klassiska mekaniken, elläran och termodynamiken till den moderna fysikens hörnstenar: relativitetsteorin och kvantmekaniken. Därvid tränas du i en grundläggande förståelse för fysikaliska samband som gör dig väl rustad att förstå och ta del i vidare utveckling inom vetenskap och teknik. Du får en förmåga att utveckla och värdera ny kunskap och du kommer att få en gedigen kunskapsbas som du till exempel kan utnyttja för att som ämneslärare inviga nya generationer i fysikens och matematikens värld. Du lär dig att tillämpa matematiska metoder för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Du lär dig dessutom gedigen experimentell metodik när du på övningslaboratoriet ger dig i kast med verkligheten och därmed granskar fysikens lagar kritiskt.

Om situationen med coronaviruset inte har förbättrats till höstterminen kommer utbildningen inledningsvis ges på distans.

Forskargrenen i fysik

Forskargrenen är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser på kvällstid. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har sedan något år tillbaka ett nytt upplägg av forskargrenen.

 •     Termin 1-2: I kursen Kvantfysikens principer (FK2003) introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet. Kursen börjar andra halvan av höstterminen och går på 1/4-fart.
 •     Termin 2: I kursen Introduktion till fysikforskning (FK4028) får ni prova att angripa och löser problem från aktuell forskning. Kursen går på 1/2-fart med start andra halvan av vårterminen.
 •     Termin 4 eller termin 6: Kursen Strömningsmekanik (MO5001) ges i samarbete mellan Fysikum och Meteorologiska Institutionen. Här får ni teoretiskt och med numeriska metoder lösa strömningsmekaniska problem som dyker upp i naturen och fysiken.
 •     Termin 5: I den nyinrättade kursen Forskningspraktik i fysik (FK5032) får du möjlighet att utföra forskningspraktik i någon av forskargrupperna som finns på Fysikum. Kursen ges på 1/4-fart under hela höstterminen.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi, meteorologi, ocaenografi och klimatfysik eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 31 oktober - 2020. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Kontakt

Chad Finley ansvarar för koordineringen av forskargrenen, e-post: cfinley@fysik.su.se

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet är på 180 högskolepoäng, motsvarade tre års heltidsstudier, och leder fram till en kandidatexamen (Bachelor of Science). Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vars innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i fysik och yrkesverksamhet som ämneslärare i fysik och matematik. Inför tredje året väljer du studieinriktning antingen mot fysik eller mot ämneslärarutbildning i fysik och matematik. I båda fördjupas kunskaperna inom framför allt den moderna fysiken genom kurser i atom-, molekyl- och subatomär fysik samt kondenserad materia. Under den sista terminen ges tillfälle till ytterligare fördjupning och breddning av fysikkunskaperna eller fysikdidaktik. Du kommer under utbildningens första två år samläsa med studenter som läser kandidatprogrammen i astronomi eller meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt studenter från sjukhusfysikerprogrammet.

  Översiktsschema - kandidatprogram i fysik (19 Kb)

   

  År 1

  Klassisk fysik, 30 hp, FK3014
  Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp, MM2002
  Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp, MM4001

  År 2

  Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp, FK4026
  Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp, MM5010
  Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp, MM5011
  Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp, MM5012
  Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp, FK5019
  Experimentell fysik, 7,5 hp, FK5021
  Kvantmekanik, 7,5 hp, FK5020

  År 3

  Studiegång fysik:
  Obligatoriska kurser:

  Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
  Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
  Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
  Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
  Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp, FK5027
  Valfria kurser, 7,5 hp
  Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002

  Studiegång ämneslärarutbildning:
  Obligatoriska kurser:

  Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
  Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
  Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
  Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
  Väder, energi, klimat och samhälle, 7,5 hp, MO5000
  Valfri kurs i fysik eller fysikdidaktik, 7,5 hp
  Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002

   

  Självständigt arbete

  Under programmets sista termin utför du ett examensarbete (Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002). Detta ger dig möjligheten att gå på djupet inom ett specialiserat område inom fysiken och därmed få din första erfarenhet av att genomföra ett forskningsprojekt. Arbete utförs oftast inom en av Fysikums forskningsavdelningar, men det går också att utföra sitt examensarbete externt på en annan institution eller i ett företag. Läs om Examensarbete på institutionsida

 • Så ansöker du

  Ansökan görs via antagning.se.

  Behörighet

  Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

  Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att skriva Matematik- och fysikprovet. För att provresultatet ska räknas krävs att du får minst 30 poäng. Läs mer om provet och anmäl dig på: www.matematik-och-fysikprovet.se

  OBS: provet är inställt vårterminen 2020.

 • Mer information

  Vidare studier

  Efter kandidatexamen är du behörig att söka ett tvåårigt masterprogram och då ta ut en masterexamen. På Fysikum erbjuder vi tre masterprogram: beräkningsfysik, fysik och teoretisk fysik. Det är dessutom möjligt att läsa masterprogram i närliggande ämnen såsom astronomi, meteorologi eller miljövetenskap. Väljer du ämneslärarinriktningen på tredje studieåret fortsätter du med den tvååriga påbyggande ämneslärarutbildningen.

 • Möt oss

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kandidatprogrammet i fysik ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom till exempel utvecklings- och forskningsarbete med fysikalisk-matematisk inriktning, informationsteknologi, utbildning, utrednings- och planeringsarbete inom områden som energi, strålning och miljö. Det finns på arbetsmarknaden ett stort behov av utbildade fysiker och detta gäller i hög grad också för ämneslärare i fysik och matematik. Många studenter väljer att bygga på sina kunskapar genom att läsa ett av masterprogrammen, vilket ger ännu bättre möjligheter till anställning inom områdena nämnda ovan. Masterprogrammen ger dessutom behörighet till forskarutbildning i fysik vid Stockholms universitet, andra svenska högskolor eller internationellt.

  Kandidatprogrammet i fysik ger dig bred tillgång till den offentliga och privata arbetsmarknaden inom till exempel utvecklings- och forskningsarbete med fysikalisk-matematisk inriktning, informationsteknologi, utbildning, utrednings- och planeringsarbete inom områden som energi, strålning och miljö. Det finns ett stort behov av utbildade fysiker på arbetsmarknaden och detta gäller i hög grad också för ämneslärare i fysik och matematik. Många studenter väljer att bygga på sina kunskapar genom att läsa ett av masterprogrammen, vilket ger ännu bättre möjligheter till anställning inom områdena nämnda ovan. Masterprogrammen ger dessutom behörighet till forskarutbildning i fysik vid Stockholms universitet, andra svenska högskolor eller internationellt.

 • Kontakt

  Studierektor för Fysikums utbildningar på grund- och avancerad nivå

  Prof. Åsa Larson - epost: aasal@fysik.su.se

  Studievägledare på Fysikum:
  studievagledare@fysik.su.se