Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik, 180 hp

Fysik är vetenskapen som beskriver naturfenomen som sträcker sig från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum. Programmet vänder sig till dig som vill veta hur världen fungerar på såväl mikro- som makronivå och få insikt om fysikens roll i samhället.

Syfte och kunskapsmål

Programmet ger dig en god grund i matematik, vetenskaplig metodik samt klassisk och modern fysik. Inom den moderna fysiken ingår till exempel hur man med kvantfysik kan beskriva naturen på en detaljerad nivå. Genom att förstå fysikens lagar lär du dig hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken.

Examen och arbetsmarknad

Kandidatprogrammet i fysik ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom till exempel utvecklings- och forskningsarbete med fysikalisk-matematisk inriktning, informationsteknologi, utbildning, utrednings- och planeringsarbete inom områden som energi, strålning och miljö. Utbildningen kan också byggas på till en lärarexamen. En kandidatexamen i fysik ger dig en god grund för att läsa vidare på något av mastersprogrammen i fysik, teoretisk fysik, beräkningsfysik, astronomi, meteorologi eller molekylär biofysik. Masterprogrammen i sin tur kan leda vidare till en forskarutbildning i fysik.

Innehåll och omfattning

Under de två första åren läser du grundläggande kurser i matematik och fysik. Efter basblockets två år fördjupas dina kunskaper inom framför allt den moderna fysiken genom kurser i exempelvis atomfysik, statistisk fysik och avancerad kvantmekanik. Programmet avslutas med ett självständigt arbete inom något av fysikens områden.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen