Masterprogram i fysik, 120 hp

Fysik är en empirisk vetenskap där idéer och teorier för fysikaliska fenomen undersöks genom observationer och kontrollerade experiment. I det här masterprogrammet tränar du i att planera, utföra och analysera avancerade experiment.

Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, lika viktig som utveckling och förfining av teorierna. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom de flesta grenarna av den moderna fysiken som partikelfysik, kärnfysik, atom- och molekylfysik, kondenserade materiens fysik, astrofysik och astropartikelfysik, och kvantoptik, liksom inom instrumentering och tillämpad fysik. Den avancerade träning i projektplanering, instrumentering och mätteknik som programmet ger utgör en utmärkt förberedelse för avancerat utvecklingsarbete inom industrin och för arbete inom offentlig sektor

Programöversikt

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik.

Inom programmet har du stor frihet att välja de kurser som passar just dina intressen och fysikprofil. Kurser motsvarande cirka ett års studier väljs från ett stort utbud av kurser på avancerad nivå.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna på programmet utgörs av

  • Fysikens statistiska metoder, 7.5 högskolepoäng, FK7061
  • Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 högskolepoäng, DA7011
  • Examensarbete i fysik, 45 högskolepoäng, FK9002. (I undantagsfall kan ett examensarbete om 30 hp (FK9001) eller 60 hp (FK9003) ingå.)

Valbara kurser:

Minst en av de experimentella kurserna:

Fysikalisk mätteknik, AN, 7,5 hp, FK7063
Detektorfysik, AN, 7,5 hp, FK7043

Minst en av de teoretiska kurserna:

Analytisk mekanik, AN, 7,5 hp, FK7049
Elektrodynamik, AN, 7,5 hp, FK7045
Statistisk fysik, AN, 7,5 hp, FK7058

Minst två av de experimentella kurserna:

Atomfysik, AN, 7,5 hp, FK7057
Elementarpartikelfysik, AN, 7,5 hp, FK7062
Kondenserade materiens fysik, AN, 7,5 hp, FK7060
Kärnfysik, AN, 7,5 hp, FK7051
Optik och laserfysik, AN, 7,5 hp, FK7046
Molekylfysik, AN, 7,5 hp, FK7066
Kvantoptik, AN 7,5 hp FK7047

Valfria kurser

För att ge dig som student en ytterligare möjlighet att få en personligt anpassad utbildning har du även möjlighet att välja bland ett antal valfria kurser. De valfria kurserna ska omfatta 15 - 45 högskolepoäng beroende på val av examensarbete. De kan väljas i stort sett helt fritt, , men förutom de valbara kurserna ovan så rekommenderar vi särskilt följande kurser:

Acceleratorfysik, 7.5 högskolepoäng, FK7055
Avancerad elementarpartikelfysik, 7,5 högskolepoäng, FK8022
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 högskolepoäng, FK7052
Kosmologi och astropartikelfysik, 7.5 högskolepoäng, FK7050
Maskininlärning för fysiker och astronomer, 7,5 högskolepoäng, FK7068
Nanoteknologi, 7.5 högskolepoäng, FK7054

Examensarbete

Under andra året utför du ett examensarbete. Detta är normalt en och en halv termin långt (45 hp), men kan även vara en halv termin kortare eller längre. Examensarbetet utförs oftast inom en av Fysikums forskargrupper. Detaljer om forskningsavdelningar finns under: www.fysik.su.se/forskning/

Examensarbetet ger dig också en gedigen erfarenhet av hur ett projekt planeras, utförs och rapporteras skriftligt och muntligt.

 

Möt oss

Möt våra lärare

Alla lärare är också engagerade forskare. En mångfald av projekt involverar forskare från institutionen: partikelfysik vid ATLAS, antiväte vid ALPHA och GBAR på CERN, växelverkningar mellan joner med DESIREE Ion Ring i Stockholm (atom- och molekylfysik), neutrino astrofysik med IceCube vid sydpolen (astropartikelfysik), FAIR i Darmstadt (atom- och kärnfysik), Free Electron Laser XFEL i Hamburg (molekylfysik), kontroll av fusion plasma vid ITER (instrumenteringsfysik), Astrokemi, ultrasnabb laser spektroskopi, vatten under extrema förhållanden (kemisk fysik), astropartikelfysik och kosmologi med Xenon experimentet, cosmic microwave background och studier av supernovor, mm.

Arbetsmarknad och karriär

En masterexamen i fysik gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. Bland lämpliga områden inom industrin kan nämnas telekommunikation, utveckling och användning av detektorer och sensorer, olika tillämpningar av laserteknik, instrumentering inom medicin, energiproduktion mm. Några lämpliga områden för studier på forskarnivå nämns ovan, men inkluderar också andra områden där god kunskap i teoretisk och experimentell fysik samt instrumentering krävs.

Kontakt

Studievägledare vid Fysikum: studievagledare@fysik.su.se

Programansvarig: Christophe Clement

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen