Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

Om utbildningen

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berg, luften, vatten och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Du studerar också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Geovetenskaplig kunskap är viktig vid t.ex. riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering.

Innehåll och omfattning:

Vi på Stockholms universitet har en lång erfarenhet i geovetenskaplig utbildning och forskning. Vårt Kandidatprogram i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under de första två åren som ges av Institutionen för naturgeografi och Institutionen för geologiska vetenskaper. Kurserna inom programmet behandlar bl.a. hydrologi och vattenresurser, klimat, geologi och geofysik, geokemi, GIS, statistiska och kvantitativa metoder i geovetenskap, maringeofysiska karteringsmetoder. Under tredje året kan du läsa 30 hp valfria kurser. Antingen kan du läsa kurser i geovetenskap eller bredda utbildningen med annat ämne, t ex ett naturvetenskapligt ämne (matematik, kemi, fysik, biologi), språk eller ekonomi för att få en kandidatexamen. Du kan också passa på att läsa en termin utomlands eller göra praktik hos ett privat företag eller en statlig myndighet och därmed komma i kontakt med arbetslivet. Sista terminen avslutar du programmet med ett examensarbete och en fördjupning i vetenskaplighet. En kandidatexamen i geovetenskap ger dig dessutom behörighet att läsa vidare i ett masterprogram t. ex. i geomatik med fjärranalys och GIS eller i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser.

Arbetsmarknad:

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan arbeta med globala frågor som rör t.ex. klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser eller med kartering och analys av miljögifter, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet, t. ex. som projektledare, GIS-konsult, fältgeotekniker, miljöinspektör eller miljösamordnare.

En del kurser inom programmet ges på engelska.

Om ämnet: Geovetenskap och biogeovetenskap

Geovetenskap och biogeovetenskap

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berget, luften och vattnet och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Som geovetare studerar du också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i idag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Dina kunskaper som geovetare är viktiga vid till exempel geovetenskapliga riskanalyser, prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering. Du läser geovetenskap vid Institutionen för naturgeografi och vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

Biogeovetenskap är en tvärvetenskaplig miljöutbildning som inriktar sig mot naturvård och de miljökonsekvenser som blir följden av människans utnyttjande av naturens resurser. Du lär dig se och förstå samspel i naturen och hur vi människor påverkar den. Biogeovetenskap ger dig en bred kunskapsbas som bygger på fördjupade kunskaper inom geovetenskap (till exempel marklära, kvartärgeologi, klimat), och biologi (till exempel zoologi, botanik ekologi) samt natur och miljövård. Du läser biogeovetenskap vid Institutionen för naturgeografi och vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

ARBETSMARKNAD Både geovetare och biogeovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Som geovetare kan du arbeta med globala frågor som rör till exempel klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både

i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Biogeovetenskap öppnar vägarna för flera spännande arbeten inom till exempel naturvård, konsultverksamhet inom natur och miljö, hållbar utveckling, miljöteknik och samhällsplanering. Vanliga arbetsplatser för både geovetare och biogeovetare är också kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter eller organisationer där du ofta arbetar inom miljöområdet. Arbetsmarknaden innefattar både den terrestra och marina sektorn.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för naturgeografi