Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i geovetenskap

Geovetenskap är läran om planeten jorden! Kunskap om berg, jord, landformer, grundvatten och klimat är av stor betydelse för ett uthålligt samhälle, med avseende på naturresursutnyttjande, markanvändning och miljöproblem.

Du studerar också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Geovetenskaplig kunskap är viktig vid t.ex. riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering.

Kandidatprogram i geovetenskap ges av Institutionen för naturgeografi och i  samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.