Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

Om programmet

Geovetenskap är läran om planeten jorden. Som geovetare studerar du processer som verkar i berg, luften, vatten och på jordens yta med ett tidsperspektiv från millisekunder till hundratals miljoner år. Du studerar också vårt föränderliga klimat, naturens kretslopp och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Du lär dig att se samband i naturen och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö. Geovetenskaplig kunskap är viktig vid t.ex. riskanalyser (som risk för översvämningar, jordskred, jordbävningar), prospektering av naturresurser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, och samhällsplanering.

Innehåll och omfattning:

Vi på Stockholms universitet har en lång erfarenhet i geovetenskaplig utbildning och forskning. Vårt Kandidatprogram i geovetenskap är en treårig utbildning och består av obligatoriska kurser under de första två åren som ges av Institutionen för naturgeografi och Institutionen för geologiska vetenskaper. Kurserna inom programmet behandlar bl.a. hydrologi och vattenresurser, klimat, geologi och geofysik, geokemi, GIS, statistiska och kvantitativa metoder i geovetenskap, maringeofysiska karteringsmetoder. Under tredje året kan du läsa 30 hp valfria kurser. Antingen kan du läsa kurser i geovetenskap eller bredda utbildningen med annat ämne, t ex ett naturvetenskapligt ämne (matematik, kemi, fysik, biologi), språk eller ekonomi för att få en kandidatexamen. Du kan också passa på att läsa en termin utomlands eller göra praktik hos ett privat företag eller en statlig myndighet och därmed komma i kontakt med arbetslivet. Sista terminen avslutar du programmet med ett examensarbete och en fördjupning i vetenskaplighet. En kandidatexamen i geovetenskap ger dig dessutom behörighet att läsa vidare i ett masterprogram t. ex. i geomatik med fjärranalys och GIS eller i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser.

Arbetsmarknad:

Geovetare har en bred kompetens och är därför efterfrågade inom många olika arbetsområden. Du kan arbeta med globala frågor som rör t.ex. klimatförändringar, vattenförsörjning och naturkatastrofer, både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta med prospektering av geologiska naturresurser eller med kartering och analys av miljögifter, både i den privata sektorn och i statliga myndigheter. Vanliga arbetsplatser är konsultföretag, kommuner, länsstyrelser eller andra organisationer där geovetare ofta arbetar inom miljöområdet, t. ex. som projektledare, GIS-konsult, fältgeotekniker, miljöinspektör eller miljösamordnare.

En del kurser inom programmet ges på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen