Go to this page on our english site

Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi

  • 120 hp

Programmet syftar till att ge fördjupad kunskap om växter och växtforskning i ett brett perspektiv. Kurserna berör vikten av växter och växtforskning teoretiskt -inom ramen för miljöskydd, industriell forskning och lagstiftning, men också djupgående praktisk träning i att planera och genomföra växtrelaterade forskningsprojekt. Kursen berör också de möjligheter och risker som finns i och med transgena växter (GMO). Programmet är utformat som ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU), Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU-Uppsala). Det första året består av 3 obligatoriska kurser.

Första kursen, Växternas tillväxt och utveckling, (UU) fokuserar på de mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr olika faser av växters utveckling. Nästa kurs, Växternas mångfald och förädling, ges av SLU och handlar om biodiversitet, växtförädling och jämförande genetik samt biotekniska frågeställningar och bioinformatiska verktyg inom området växtförädling.

Kursen Växt-mikrobinteraktioner (SU), fokuserar på växternas interaktioner med sin omgivning, bl.a. fenomenet symbios, samt försvarsstrategier mot angrepp från insekter och mikroorganismer. I denna kurs ingår också ett fem veckors projektarbete. Året avslutas med en valbar/valbara kurser 15 hp.

Andra året utgörs av valfria kurser och ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp på valfri inblandad institution.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen