Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

  • 120 hp

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor och planering av vattenresurser.

Vårt masterprogram utgår ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen tar även upp frågor om vattenresurser, förvaltning och konflikter i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem.

Det finns en tydlig koppling till forskning på institutionen som förhållanden och förändringar i markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer samt ekohydrologi. På institutionen studerar vi hur mycket organiskt kol som finns i landskapet i den pan-Arktiska permafrostregionen, och vad som kan komma att hända med kolet i ett framtida varmare klimat.