Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor och planering av vattenresurser. Vårt masterprogram utgår ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen tar även upp frågor om vattenresurser, förvaltning och konflikter i globala, regionala och lokala perspektiv.

Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem. Det finns en tydlig koppling till forskning på institutionen som förhållanden och förändringar i markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer samt ekohydrologi. På institutionen studerar vi hur mycket organiskt kol som finns i landskapet i den pan-Arktiska permafrostregionen, och vad som kan komma att hända med kolet i ett framtida varmare klimat.

Arbetsmarknad

Kunskapen är viktig för arbeten med vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden både internationellt och nationellt, till exempel inom myndigheter och företag. Våra alumner arbetar till exempel vid SMHI, NIRAS, SGU, Sweco, AECOM, ÅF, Naturvårdsverket och Berg AB som hydrogeologer, hydrologer eller miljökonsulter.

Innehåll och omfattning

Programmet är på två år och under fösta året läser du dessa tre obligatoriska kurser:

• Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp

• Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp

• Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp

Första delen av andra terminen kan du välja mellan valfria kurser 15 hp inom området: Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp, Avancerad hydrologi, 7,5 hp eller Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp. Du kan också välja att läsa sommarkursen Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp med ett fältarbete vid forskningsstationen NEO, Grekland. Under sista året skriver du ett examensarbete inom hydrologi. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser i olika omfattning.

Ansökningshandlingar

Utöver de handlingar som står angivna på antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program: Personligt brev (maximalt en sida) och CV.

Mer information finner du på utbildningens hemsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen