Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor och planering av vattenresurser.

Programmet utgår ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen tar även upp frågor om vattenresurser, förvaltning och konflikter i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem.

Det finns en tydlig koppling till forskning på institutionen som förhållanden och förändringar i markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer samt ekohydrologi. På institutionen studerar vi hur mycket organiskt kol som finns i landskapet i den pan-Arktiska permafrostregionen, och vad som kan komma att hända med kolet i ett framtida varmare klimat.

Hydrologi, vattenresurser och hållbarhet
Växande folkmängd, industri och konstbevattning inom jordbruk, kombinerat med effekter från klimatförändringar, är kopplat till vattenresurser och vattenkvalitet. Foto Fernando Jaramillo.
 • Programöversikt

  Masterprogrammet är 120 hp, avancerad nivå, studietakt 100% och är på två år. Programmet har följande upplägg:

  • 45 hp är obligatoriska kurser
  • 15-45 hp är valfria kurser
  • 30-60 hp är examensarbete (obligatorsiskt)

  År 1

  Hösttermin

  Vattenresurser och hållbarhet, 15 hp

  Hydrologisk modellering, 15 hp

  Vårtermin

  Period 1:
  Valfria kurser 15 hp och följande valfria kurser är inom området:

  Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp (period A) 

  Avancerad hydrologi, 7,5 hp (period A)

  Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp (period B)

  Period 2:

  Vattenresursförvaltning och föroreningsspridning, 15 hp

  Sommartermin

  På sommarterminen ger vi kursen Ekohydrologi, 7,5 hp som en valfri kurs inom ämnet. I kursen ingår ett fältarbete vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO), Grekland.

  År 2

  Under sista året skriver du ett examensarbete inom hydrologi. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning.

  Självständigt arbete

  Under sista året skriver du ett examensarbete inom hydrologi. Beroende på om du vill skriva ett examensarbete om 30, 45 eller 60 hp kan du välja valfria kurser om i olika omfattning. 

  Examensarbetet består av ett självständigt utfört forsknings- eller utredningsprojekt formulerat i samarbete med en handledare vid institutionen. Arbetet skall redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt på ett seminarium.

 • Så ansöker du

  Ansökan till programmet görs via www.antagning.se och sista ansökningsdag är den 15 januari 2021.

  Obligatorisk dokumentation

  Utöver de handlingar som står angivna på www.antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program:

  Personligt brev (maximalt en sida) och CV.

  Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

  Alla ansökningshandlingar ska laddas upp på (eller skickas till) antagning.se.

 • Mer information

  Examen

  Masterprogrammet i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 hp) i Naturgeografi och kvartärgeologi med intriktning mot Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser.

  Examen vid Stockholms universitet

  Kurser inom programmet höstterminen 2020 och vårterminen 2021

  Hösttermin

  Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp 

  Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp

  Vårtermin

  Period 1:
  Första delen av andra terminen kan du välja valfria kurser och vi ger dessa valfria kurser 15 hp inom området: Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp, Avancerad hydrologi, 7,5 hp eller Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp.

  Period 2:
  Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp

 • Arbetsmarknad och karriär

  Kunskapen du får efter att ha läst programmet är viktig för arbeten med vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden både internationellt och nationellt, till exempel inom myndigheter och företag. Våra alumner arbetar till exempel vid SMHI, NIRAS, SGU, Sweco, AECOM, ÅF, Naturvårdsverket och Berg AB som hydrogeologer, hydrologer eller miljökonsulter.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Kerstin Hörnby
  E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Programansvar
  Mattias Winterdahl
  E-post: mattias.winterdahl@natgeo.su.se