Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i kemi

En kemiutbildning i världsklass kan låta kaxigt men vi vågar lova att det är exakt vad vi erbjuder. Kandidatprogrammet ger dig kunskaper inom kemins alla områden, stor vana vid arbete i labbet och nära samarbete med duktiga forskare och engagerade lärare. Är det kanske du som kommer att leda arbetet mot en mer hållbar värld?

Är det kanske du som kommer att leda arbetet mot en mer hållbar värld? Kemister är hett eftertraktade – både i Sverige och utomlands.

Utsikterna för jobb efter avslutad utbildning är mycket goda! Vill du komma ut snabbt i arbetslivet räcker det med en kandidatutbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.  Under programmets gång kommer du att läsa allt från organisk kemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi till biokemi, neurokemi och analytisk kemi.

Du kommer dessutom att lära dig mer om exempelvis kommunikation, projektledning och forskningsmetodik. I programmet ingår även ett terminslångt forskningsprojekt. Utbildningen har en tydlig arbetslivskoppling genom föreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen i någon annan del av världen. Nästan alla föreläsare är aktiva forskare. Forskningsanknytningen är viktig, både för utbildningen men också för framtiden. Många av våra tidigare studenter väljer att själva forska efter studierna, och för dem är den forskningsanknutna undervisningen en verklig bonus.

Väljer du kandidatprogrammet i kemi har du tre roliga och spännande år framför dig. En utbildning i kemi är början på något stort – den kan leda till att just du blir en av framtidens problemlösare, entreprenörer eller upptäckare som arbetar för ett bättre samhälle.

 

En stark grund i kemi är aldrig fel!

– Viktigast är att bli mycket intresserad av kemi redan i gymnasiet, så att man där själv skapar en grund för högskolestudier. Men ibland – kanske ofta – väcks nog inte kemiintresset ordentligt förrän man påbörjat högre studier. Ge dig själv tålamod! Ge inte upp om du skulle råka köra på någon tenta. Plugga inte helt ensam, utan skaffa dig en eller ett par studiekompisar på samma kurs.  

Kandidatutbildningen i kemi är en bra början. Den kan sedan byggas på med en Masterexamen, eller byte till molekylärbiologisk inriktning, eller medicinarutbildning, eller till SLU om du är djurintresserad. En stark grund i kemi är aldrig fel, utan ofta helt nödvändig.

Säger Lars-Johan Norrby, eller som vi känner honom Lajban, forskare, lärare och personen som upptäckte varför kvicksilver är flytande.

 • Programöversikt

  De kurser om ingår i programmet beskrivis kortfattat nedan.

  År 1

  Under år ett ingår följande kurser:

  Höstterminen

  Grundläggande kemi, 15 hp

  En introduktion till kemi. Kursen tar upp grunderna i kemi som jämviktslära, enklare termodynamik och hur kemisk bindning fungerar. I labbkursen får du testa hur de teorier du lärt dig fungerar i verkligheten.

  Organisk kemi I, 7.5 hp

  Grundläggande begrepp inom organisk kemi och hur de hänger ihop med reaktionslära. Du lär dig om reaktionsmekaniser och får göra enklare synteser i labbkursen.

  Biokemi I, 7.5 hp

  På kursen Biokemi 1 får man en introduktion till de kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv. I labbkursen testar vi olika begrepp laborativt.

  Vårtermin

  Organisk kemi II, 7.5 hp

  Kursen tar vid där organisk kemi II slutar. Du utvecklar dina kunskaper i organisk kemi och får även lära dig lite mer om NMR-spektroskopi som man använder när man försöker ta reda på hur olika föreningar ser ut.

  I labbkursen lär du dig nya tekniker och fortsätter göra olika synteser.

  Biokemi II, 7.5 hp

  Kursen tar vid där biokemi I slutar. I denna kurs lär vi oss mer om proteiner och enzymer, och hur deras struktur påverkar deras roll i kroppen. Vi tittar på olika biologiska membraner och dyker djupare ner cellers energimetabolism. Viss tid ägnas också åt genetisk informationsöverföring och reglering av gener.

  Labkursen hjälper dig att omsätta dina kunskaper i praktiken.

  Matematik för naturvetenskaper, 15 hp

  Inför kursen i fysikalisk kemi som ges under hösten år 2, krävs vissa kunskaper i matematik. Därför är det nu dags för denna kurs.

  Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära och analys, vilket kommer att vara viktigt för att klara nästa termin.

  År 2

  Höstterminen

  Kemisk datanalys, 7.5 hp

  Grundläggande statisktik och en introduktion till programmet Matlab.

  Fysikalisk kemi, 15 hp

  Kursen behandlar två stora områden inom fysikalisk kemi: Kvantmekanik och spektroskopi och Jämvikt och kinetik.

  I kvantmekaniken lär du dig mer om atomers och molekylers tillstånd ochs struktur, och hur energinivåer spelar en central roll. Du får också titta närmare på molekylspektroskopi samt magnetisk resonans.

  I teorin på del två studerar man gasers egenskaper, termodynamik, fasjämvikter, elektrokemi, kolloider och ytkemi.

  Etik och hållbarhet, 2,5 hp

  Kemisk bindning, 5 hp

  Du får lära dig om grundläggande växelverkningar i kemiska system, i dagligt tal bindingar mellan atomer och molekyler. Du får även prova på  vibrations- och elektronspektroskopi som är experimentella metoder för att ”observera” kemisk bindning.

  Vårtermin

  Neurokemi, 6 hp

  Lär dig mer om nervernas kemi. Hur sker signalöverföring? Varför drar muskler ihop sig. Vad är en signalsubstans och en receptor? Detta gås igenom på denna unika kurs i grundläggande neurokemi

  Oorganisk kemi, 9 hp

  Kursen utgår från det periodiska systemet, och du lär det de grundläggande principerna för den oorganiska kemin och tillämpningar av den.

  Analytisk kemi, 10 hp

  Under denna kurs lär du dig konsten att mäta. Du kommer i kontakt med olika analytiska tekniker (kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder), provtagning, upparbetning och prover, separation, identifiering och kvantifiering.

  Experimentella kemiska metoder, 5 hp

  En översikt över ett antal experimentella kemiska metoder, deras styrkor och begränsningar, samt hur de tillämpas på biologiska system. De metoder som kursen behandlar är diffraktion och mikroskopi, spektroskopi, samt masspektrometri.

  År 3

  Hösttermin

  Under höstterminen det tredje året finns flera möjligheter att välja på.

  Du kan studera utomlands vid något av våra partneruniversitet, mer info om det hittar du längre ned.

  eller om du väljer att stanna kvar på SU har du möjlighet att välja på flera olika kurser nedanstående är dem vi brukar rekommendera, klicka på länkarna för att komma till kurssidorna:

  Biokemi III, från gen till funktion, 15 hp

  Organisk kemi III, reaktivitet och struktur, 15 hp

  Introduktion till miljökemi, 15 hp

  Vårtermin

  Under vårterminen gör du ditt självständiga arbete under hela terminen. Mer information om självständiga arbeten hittar du nedan.

  Självständigt arbete

  I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på grundläggande nivå. Du kan även välja att förlänga arbetet så att det omfattar en helt termin. Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex.

  Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen.

  I det självständiga arbetet ingår en seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp. Anmälan och information hittar du här.

  Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi. För självständigt arbete inom respektive område ingår följande (kursen kan ersättas med motsvarande kunskaper som förvärvats vid annat lärosäte):

  Biokemi: kursen Biokemi III, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
  Organisk kemi: kursen Organisk kemi ,reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
  Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi 10 hp (KA3000)
  Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
  Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
  Oorganisk kemi och materialkemi: 30 hp inom oorganisk kemi
  Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

  För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde kontaktar du studierektor på den institution där du vill göra ditt arbete. Studierektorn hjälper dig att hitta ett lämpligt projekt och en handledare.

  Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 • Så ansöker du

  Du ansöker via antagning.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Betyg 50%

  Högskoleprov 50%

 • Mer information

  Studera utomlands

  Under terming fem på kandidatprogrammet passar det bra att studera utomlands, vilket vi varmt rekommenderar! Du tillgodoräknar dig de poäng du läser vilket innebär att du inte behöver hamna efter i dina studier. Poängen överförs vid din hemkomst. Men det är inget krav i sig – vill du läsa andra kurser än de som går att kombinera med din utbildning går det också bra!

  Erfarenheter från en annan kultur och kontakter i andra länder kommer att gynna dig när du söker arbete i framtiden. Förutom att bli bättre på språk kommer din tid utomlands även hjälpa dig att kunna hantera kulturella skillnader. Något många företag efterfrågar.

  För att inte tala om den positiva utveckling som sker på ett personligt plan när du bor i ett annat land. Att anpassa sig till en ny kultur, hitta nya vänner och ett helt nytt sammanhang är lärdomar som kommer få dig att växa som person.

  Vi erbjuder utbyten med en rad olika länder både inom och utanför Europa.

  Läs mer under kemi.su.se/utbildning

   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

   

   

  Jag läser kemi för att kunna hitta lösningar till olika hudåkommor

  Fanny Asplund är hudterapeuten som ville veta hur olika ingredienser fungerar på huden. Hon bestämde sig för att läsa kemi, för att kunna arbeta inom kosmetologi och ta fram lösningar till olika hudåkommor.

  Fanny

  Hej Fanny, kan du berätta varför du valde att plugga kemi?

  – Jag började plugga kemi då jag under tiden som hudterapeut hade många frågor om hur ingredienser fungerade specifikt på huden. Under utbildningen till hudterapeut var det dock ingen som kunde svara på dessa frågor, vilket gjorde att jag började titta på akademiska utbildningar inom naturvetenskap. Biologi kändes inte tillräckligt specifikt då jag var intresserad av ingredienser på molekylnivå.

  Hur var det att läsa kemi vid Stockholms universitet? Vad var det bästa med utbildningen?
  – Det bästa med att läsa på SU är att man har möjlighet att delvis specialdesigna sin utbildning. Självklart finns det obligatoriska kurser men utöver dem kan man bredda sina kunskaper inom olika områden som till exempel biologi och geologi eller specificera sig ytterligare inom till exempel hjärnans kemi. Dessutom har SU ett mer inriktat program på kemi och inte på fysik eller matematik som andra högskolor har.

  Har du några tips för blivande studenter?

  – För den blivande studenten säger jag att om intresset finns, då finns det inga gränser. Jag personligen har svårt för kemi men tack vare ett innerligt intresse har jag klarat mig och jag tycker fortfarande att det är kul. Det kan bli några tuffa år men om du tar dig igenom dem är möjligheterna oändliga! Det är många labbrapporter som ska skrivas och ju snabbare du är klar med dem, desto bättre resultat. Det är väldigt roligt att göra experiment – särskilt när resultatet blir bra! Men det blir inte alltid som du tänkt dig och då måste du försöka att lösa problemet. Det kan du göra antingen på egen hand eller med vägledning från mer erfarna kollegor.

  Berätta vad du gör idag?

  – Idag gör jag mitt kandidatarbete om proteinet insulin och huruvida det påverkar och/eller kan utveckla Alzheimer sjukdom. Insulin kan binda till olika metaller och beroende på vilken, kan proteinets olika egenskaper ändras. Dessa förändringar mäter jag med fluorescens.

  Vad har du för mål med studierna?

  – Målet med att gå fem år och läsa kemi är att förhoppningsvis kombinera det med hudterapeututbildningen. Jag skulle vilja jobba inom den kosmetiska världen i en laborativ miljö och komma på olika lösningar till olika hudåkommor.

  Berätta mer om varför du är intresserad av just detta?

  – Det grundas i att jag som 10-åring fick mina första finnar. Det tog hårt på mitt självförtroende och jag bestämde mig redan då för vilken riktning mitt liv skulle ha. Jag vill vara med och bidra till att främst ungdomar inte ska behöva må som jag gjorde. Därför vill jag utveckla olika produkter eller aktiva ingredienser som kan bidra till bättre hudstruktur och hudton. Jag skulle till exempel kunna titta på hur C-vitaminderivat påverkar stimulation av kollagen, blockering av melaninbildning och så vidare. Att hitta och extrahera extrakt från alger och blommor, eller mineraler från olika bergarter som kan användas inom hudvård vore också en dröm!

   

  Jag älskar känslan av att ta på mig labbrocken och veta att jag ska utföra experiment

  Ida Jallow läser just nu sista terminen på kandidatutbildningen i kemi. Så här i slutet av utbildningen är Ida säker på vad hon uppskattat mest – utan tvekan all tid i labbet.

  Ida Jallow

  Hej Ida, varför valde du att plugga kemi?

  – Jag visste redan som 14-åring att jag ville plugga kemi. I åttan hade vi nämligen en väldigt pedagogisk och sympatisk lärare som gjorde ämnet intressant. Det var något med att blanda olika ämnen och sluta upp med något helt nytt. Det väckte ett intresse hos mig och jag gick från att vilja bli läkare till att istället vilja satsa på kemi.

  Hur är det att läsa kemi vid Stockholms universitet? Vad är det bästa med utbildningen?

  ​– Jag är på sista året i min kandidatutbildning på SU. Jag har fått gedigna och breda kunskaper i alla stora områden inom kemi – allt från biokemi och organisk kemi till mer abstrakt och tyngre kemi, fysikalisk kemi samt oorganisk kemi. Att läsa en kandidat är ett bra sätt att få förståelse för vilken del av kemin du är mest intresserad av. Det bästa med utbildningen är att det är så stort fokus på laboration. Jag älskar känslan av att sätta på mig den vita labbrocken och veta att jag ska in på labb utföra experiment!

  ​Har du några tips för blivande studenter?

  – Det är av stor vikt att gå på alla föreläsningar, mest för din egen skull. Kemi är ett tungt och brett ämne. Genom att vara med på föreläsningar vet du vad som är viktigast att lägga lite extra krut på. Det är också bra om du ser till att plugga i tid till tentor och skriva dina labbrapporter inom en vecka efter labb. Då blir det enklare att komma ihåg vad du gjort – du har nämligen labbtillfällen nästan varje vecka och ibland till och med två.

  Det var först under mitt andra år som jag förstod hur lönsamt det var att plugga ihop med mina kurskamrater. Hur bra att det var att sitta tillsammans och diskutera frågor och svar. Detta visade sig inte bara i en bättre förståelse för kemi utan även i mina betyg.

  Berätta gärna om vad du pluggar idag?

  ​– Jag gör mitt examensarbete på institutionen för Analytisk kemi, som nu hör ihop med Material och miljökemi. Mitt arbete går ut på att undersöka kemikalier i textilier. Jag ska utveckla och optimera en lösningsmedelsfri extraktionsmetod. Förhoppningsvis lyckas jag med detta och kan kanske i framtiden vara till hjälp vid reglering av farliga kemikalier inom textilindustrin.

  ​Vad är det bästa med ditt val av område?

  – Jag har en vision om att man som kemist bidrar med något viktigt i samhället. Kemi finns i allt runt omkring oss. Det kan vara allt från forskning och utveckling till att kvalitetssäkra saker vi är i behov av.

  Är det något annat du vill berätta eller framhålla?

  ​– Under har det inte alltid varit självklart vilken väg jag ska ta och ibland har jag känt mig lite vilsen. Då har det varit av hjälp att ha nära kontakt med studievägledare och expeditionen på kemiska sektionens kansli. De har stöttat och väglett mig alla gånger jag har varit i behov av dem. Ett stort tack till dem!

   

  Möt våra lärare

   

   

   

  Jag får energi av att undervisa i kemi!

  Intresset för att ta reda på hur saker ser ut inuti drog Lasse Eriksson till kemins värld. Idag är han en uppskattad lärare på kandidatprogrammet.

  Lasse Eriksson

  Hej Lasse, berätta lite kort om dig och vad som fick dig att börja studera kemi.
  – Jag har ända sedan barnsben varit intresserad av att undersöka hur saker ser ut inuti. Kemi är speciellt då det inte är så lätt att se materiens minsta beståndsdelar. Ibland beskrivs det som att vi hanterar “svarta lådor”. Vi försöker få kunskap genom att kolla på lådorna från utsidan, skaka på dem och mäta hur de reagerar på olika sätt. Kemi är lite av en lek, en lek med att försöka förstå varför saker reagerar på olika sätt. Dessutom finns det ett estetiskt perspektiv – jag tycker exempelvis att kristaller är väldigt vackra.

  Vad är det bästa med att undervisa i kemi?
  – Det bästa är studenterna. Att få kontakt med dem och få respons på de olika påståenden jag kastar ur mig. Mina kollegor brukar skoja och säga att jag får energi av studenterna. De märker inte av någon trötthet hos mig. Visst kan jag bli trött – men jag blir samtidigt uppiggad!
  Om kandidatprogrammet i kemi

  Vad kan studenterna förvänta sig av utbildningen?
  – De kommer att lära sig en hel del kemi och få en bra grund för vidare studier, typ master- och forskarutbildning. Det är ju inte riktigt en professionsutbildning som exempelvis en civilingenjörsutbildning. Kandidatprogrammet ger mer kemikunskaper, i alla fall inom de mer specifika kemidisciplinerna.

  Vilka egenskaper krävs om man ska bli en framgångsrik kemistudent?
  – Du behöver ha ett intresse för ämnet, jobba med studierna under kurserna och inte festa för mycket.

  Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
  –  Dagarna består av lektioner, föreläsningar, laborationer och seminarier. Eftermiddagarna är ofta mer fria och mindre lika varandra. Friheten och många leksaker (vetenskapliga instrument m.m.) samt möjligheten att prata, diskutera och argumentera med kollegor är saker som gör jobbet lätt och roligt.

  Möt våra forskare

  Det finns ständigt nya saker att upptäcka och fascineras över

  Möt sektionsdekan Berit Olofsson som blev professor i organisk kemi när hon nyss fyllt 40 år. – Organisk kemi kräver en spännande kombination av teoretiskt kunnande och experimentell skicklighet, där ingen dag är den andra lik på labbet.

  berit undervisar

  Kan du berätta lite om dig och din bakgrund? Vad fick dig att börja studera kemi?
  – Jag har alltid haft lätt för naturvetenskapliga ämnen, och hade duktiga lärare på både högstadiet och gymnasiet som väckte min nyfikenhet för vidare studier. Jag valde mellan flera olika universitetsutbildningar, men bestämde mig för kemiteknik eftersom utbildningen var bred, utmanande och gav bra chanser att få jobb inom flera områden. Jag inledde mina studier i Luleå men bytte till Lunds Tekniska Högskola efter första året. Jag tog examen 1998 efter att ha gjort mitt självständiga arbete i Nederländerna.
  – Jag doktorerade sedan i organisk kemi på KTH och gjorde mina postdoktorala studier
  i Bristol, innan jag påbörjade min självständiga karriär på Stockholms universitet år 2006. Sedan 2013 är jag professor, och 2019 valdes jag som dekan för kemi.

  Vad har varit det bästa med att studera kemi? Vilken har varit din drivkraft?
  – Jag insåg snabbt att organisk kemi var det som tilltalade mig mest, eftersom ämnet handlar så mycket om förståelse snarare än att plugga in saker utantill.  Min drivkraft har varit att nå denna förståelse ­– det finns ständigt nya saker att upptäcka och fascineras över.

  Vad är det bästa med att undervisa i organisk kemi?
  – Att träffa duktiga och engagerade studenter som verkligen vill lära sig ämnet. Det är kul att se dem utvecklas!

  Vad är det bästa med att forska i organisk kemi?
  – Organisk kemi kräver en spännande kombination av teoretiskt kunnande och experimentell skicklighet, där ingen dag är den andra lik på labbet. Jag jobbar inte längre på labb själv, men stimuleras av att se mina medarbetare utvecklas mot självständighet.

  Kan du berätta om någon spännande upptäckt du gjort inom ditt område?
  – Vi har utvecklat ett sätt att göra vissa typer av reaktioner som i vanliga fall kräver katalys av sällsynta övergångsmetaller. Vi använder jod i ett ovanligt oxidationstillstånd, vilket gör att det blir väldigt reaktivt och beter sig ungefär som övergångsmetaller, utan att ha de negativa aspekter som associeras med dessa. Forskningsområdet kallas hypervalent jodkemi, och är på stark frammarsch i många forskargrupper över hela världen.

  Kan du ge några exempel på hur samhället har förbättrats tack vare kemiforskning?
  – Kemiforskning är oerhört viktigt inom många områden i samhället – allt från läkemedelsutveckling, nya material, batterier, solceller och jordbruk är beroende av kemi. Kemi är också centralt för att förstå orsaken till sjukdomsförlopp.

  Hur kan kemi och forskning inom kemi leda till ett mer hållbart samhälle?
  – Forskningsområdet Grön kemi är fokuserat på att utveckla hållbara strategier för produktion av de föreningar som behövs inom industriellat viktiga områden där kemi är viktigt. Flera grupper på kemisektionen forskar bland annat inom användning av biomassa (material som kommer från skog och andra växter) för att göra hållbara bränslen och material.
  – Professor Paul Anastas från Yale University är en av grundarna av detta forskningsområde. Han är gästprofessor på SU 2019/2020, och kemisektionen kommer att använda hans kompetens inom området både för att stimulera forskning och för att rikta in våra utbildningar mer mot grön kemi.

  Har du några tips till blivande studenter?
   – För att bli en framgångsrik kemistudent behöver du vara intresserad av ämnet, vara engagerad i dina studier och gilla praktiskt arbete. Vi är stolta över att vårt kandidatprogram innehåller så mycket schemalagd tid och laborativt arbete – med en kemiexamen från SU vet arbetsgivarna att man kan laborera.
  – Kurserna är intensiva, och mitt råd till studenterna är att gå på alla moment som erbjuds, även de som inte är obligatoriska, och att börja plugga inför tentan i tid.
  En annan fördel med en kemiexamen på SU är att man kan studera vidare på flera olika masterutbildningar, med nära koppling till forskning. Kemiforskningen på SU är väldigt stark, och det finns goda chanser att doktorera efter utbildningen.
   
  Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
  – Som dekan för kemi deltar jag i många fakultetsmöten, där vi beslutar om hur den naturvetenskapliga fakulteten ska arbeta och vilka strategiska satsningar vi ska göra. Jag driver särskilt frågor runt jämställdhet i akademin och att vi ska skapa ett kandidatprogram i grön kemi. Resterande tid handleder jag mina medarbetare, skriver ansökningar och artiklar, undervisar och deltar i institutionens arbete.

  Vilka mål och visioner har du för framtiden?
  – Globalt önskar jag att kemister bidrar till att hitta lösningar på klimatförändringarna, vilket är vår tids viktigaste fråga. På en lokal nivå vill jag att Stockholms universitet ska bli ett starkt centrum för grön kemi och cirkulär ekonomi och att lärarkåren ska bli jämställd.

  Möt våra alumner

   

   

   

  Kemiprogrammet på SU ger dig alla möjligheter att göra karriär

  My Persson tog sin kandidatexamen i kemi för fem år sedan. Idag jobbar hon som sektionschef för ett av kvalitetslabben på Octapharma AB.

  My Persson girls in stem

  Hej My, varför valde du att plugga kemi?
  – Genom hela min skolgång har jag gillat de naturvetenskapliga ämnena mest, speciellt biologi och kemi. Jag började först på biologilinjen på SU, men insåg snabbt att ju mindre beståndsdelar det handlade om desto mer intressant tyckte jag att det var. Så jag bytte växter och djur mot syror och baser och började på kandidatprogrammet i kemi.
   
  Hur var det att läsa kemi vid Stockholms universitet?

  – Att läsa kemi på Stockholms universitet betyder att du direkt får läsa det du tycker är kul. Det är inga generella kurser i fysik eller matematik du måste ta dig igenom för att få läsa det du vill, utan det är kemi från dag ett. Dessutom har du stora möjligheter att specialisera dig i den typ av kemi du tycker är mest intressant. Jag älskade kurserna i analytisk kemi och valde därför att nästan enbart läsa avancerade kurser i analytisk kemi under senare delen av min utbildning. Det bästa med utbildningen ur ett arbetsmarknadsperspektiv är att du får en mycket bredare labbvana än de flesta ingenjörsprogram, vilket är en enorm fördel som arbetssökande.

  Har du några tips för blivande studenter?
  – Gå praktikkursen som finns i programmet! Då får du testa hur det är att jobba som kemist ute i arbetslivet. Dessutom får du kontakter för framtida arbetsplatser eller examinationsjobb.
  – Många av mina kurskamrater gick vidare till att doktorera inom kemi, men om du skulle vara sugen på att komma ut i arbetslivet snabbt räcker det med en kandidat för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Jag har under hela min karriär varit tacksam för att jag valde att studera på SU. Jag känner att jag, med ”endast” tre års studier, fått en bred grund att stå på och jag känner mig stolt över den kompetens jag nu besitter. Kemiprogrammet på SU ger dig alla möjligheter att göra karriär som kemist, vare sig det är inom akademin eller inom industrin.  

  Vad jobbar du med idag?
  – Jag tog min kandidatexamen i kemi för tre och ett halvt år sedan. Idag jobbar jag som sektionschef för ett av kvalitetslabben på Octapharma AB. Octapharma tillverkar ett flertal läkemedel från blodplasma. Dessa läkemedel används i intensivvård, vid immunologiska sjukdomar och blödarsjuka.
  På varje batch läkemedel som tillverkas i produktionen utförs ett antal analyser för att säkerställa kvaliteten. Min grupp består av 17 personer som ansvarar för ett 50-tal av dessa analyser, och är specialiserade på kromatografi (HPLC och GC). Utöver att analysera hjälper vi till i utredningar och problemlösning, vi kvalificerar in helt nya instrument och hjälper även till med att ta fram nya analysmetoder.
   
  Vad är det bästa med ditt yrke?
  – Tidigare hade jag en föreställning om att det skulle vara ”löpande band”-känsla av att jobba på ett labb inom läkemedelsbranschen. Jag kunde inte ha haft mer fel. Det är ett yrke där du får testa på det mesta, högt som lågt. Utmanas i kemisk problemlösning när du försöker hitta grundorsaken till varför något inte blev som man tänkt sig. Ibland får du till och med resa till andra labb i världen för att samarbeta i en utredning. Du får lära dig nya tekniker och metoder hela tiden. Det finns många företag som verkligen ger dig möjligheten att utvecklas om du visar framfötterna.


  Hej igen My! Vad har hänt sedan sist?
  – Jag har fått mitt andra barn och har varit föräldraledig det senaste året. Nu är jag precis tillbaka i min tjänst som sektionschef för ett av kvalitetslabben på Octapharma. Själva jobbet har inte förändrats, men det är nya utmaningar hela tiden.

  På vilket sätt har ditt arbete påverkats av Coronapandemin?
  – Våra läkemedel används bland annat inom intensivvård och många i världen behöver våra läkemedel för att överleva. Läkemedelsproduktion räknas till samhällskritisk verksamhet så det är viktigt att vi kan fortsätta producera trots världsläget. Vi har fått göra om rutiner med hänsyn till social distansering och rådande restriktioner, och man ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Det är viktigt att det känns tryggt att vara på jobbet.

  Kan du berätta lite om hur det är att göra karriär i industrin och samtidigt ha små barn?
  – Att försöka göra karriär samtidigt som du bildar familj kan absolut vara intensivt i vissa lägen. I dagsläget är min man föräldraledig med sonen och han sköter det mesta hemma. Det innebär att jag kan få fokusera på att komma in i jobbet igen. Från min arbetsgivare har jag inte fått något annat än stöttning i mitt beslut att bilda familj. I ledningsgruppen jag sitter i är majoriteten mammor. Vi arbetar mycket med att det ska finnas en balans mellan arbete och privatliv för alla anställda. Att du vill skaffa barn ska inte vara något hinder i din karriär.

  Hur ser planerna ut framöver?
  – Det är nu fem år sedan jag tog kemiexamen från Stockholms universitet. Sedan dess har jag hunnit arbeta på två olika läkemedelsbolag, blivit chef för ett labb och fått två barn. Så planen framöver är bara att försöka landa i min nya kombination som chef och tvåbarnsmamma.

   

 • Kontakt

  Har du frågor om kandidatprogrammet i kemi är du välkommen att kontaka Kemiska Sektionens kansli & studentexpedition, på

  kemi@su.se