Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i klimatvetenskap

  • 120 hp

Masterprogrammet i klimatvetenskap är öppet för ansökan 16/10-15/1. Mastersprogrammet i klimatvetenskap är en bred klimatutbildning och syftar till att ge överblick klimat- och miljöförändringar på olika tidsskalor och geografiska områden, observerade och möjlig framtida utveckling. Programmet är tvärvetenskapligt och spänner över flera institutioner och discipliner. Programmet ger bland annat förståelse för de fysikaliska och kemiska processer, på korta såväl som på långa tidsperspektiv som påverkar och styr klimatet samt hur kunskapsläget ser ut inom klimatforskning ur olika samhällsperspektiv. Programmet syftar till att ge en inblick och förståelse för klimatförändringen och dess konsekvenser samt olika typer av åtgärder för att förebygga och minska konsekvenserna. Kunskaper om naturliga och antropogena klimatförändringar är viktiga för att förstå den utveckling som skett på jorden under årtusenden och dess troliga framtida utveckling.

Mastersprogrammet vänder sig till den som vill utveckla och bredda sina kunskaper för att kunna analysera globala klimat- och miljöförändringar och dess konsekvenser. Programmet ger en bra grund för arbete med klimat- och miljöfrågor på myndigheter, organisationer eller internationella organ eller vidare forskning på universitet och högskolor.