Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska kunna förstå och översätta enklare nederländska texter som hör till vardag och samhällsliv med hjälp av grammatik och lexikon. Inga förkunskaper krävs och kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Mondo.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar nederländsk basgrammatik, ordförråd, läsning och översättning till svenska. Inga träffar under kursens gång, men skriftlig sluttentamen på Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen