Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern litteratur från Nederländerna och Flandern

Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig om nederländskspråkig litteratur från Nederländerna och Flandern. Kursen är relevant för (kultur)journalister, kulturarbetare, en intresserad allmänhet och företrädare för näringslivet.

Kursen behandlar modern nederländskspråkig litteratur från 1945 och framåt i svensk och/eller engelsk översättning. För studerande som behärskar nederländska kan verken läsas på originalspråket. Kursen tar upp ett antal viktiga teman och genrer inom den nederländskspråkiga litteraturen såsom vittneslitteratur, femtiotalisterna, postkolonial litteratur, barn- och ungdomslitteratur m.m. Skönlitteratur från både Nederländerna och Flandern läses inom ramen för kursen.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation Modern litteratur från Nederländerna och Flandern HT2020 (331 Kb)

OBS: Webbaserad undervisning HT20 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. På grund av rådande situation med Covid-19 har Nederländska avdelningen bestämt att resterande tentor för HT20 kommer att vara digitala. Mer information finns på kurssidan på Athena. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se