Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Modern litteratur från Nederländerna och Flandern

Den här kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig om nederländskspråkig litteratur från Nederländerna och Flandern. Kursen är relevant för (kultur)journalister, kulturarbetare, en intresserad allmänhet och företrädare för näringslivet.

Kursen behandlar modern nederländskspråkig litteratur från 1945 och framåt i svensk och/eller engelsk översättning. För studerande som behärskar nederländska kan verken läsas på originalspråket. Kursen tar upp ett antal viktiga teman och genrer inom den nederländskspråkiga litteraturen såsom vittneslitteratur, femtiotalisterna, postkolonial litteratur, barn- och ungdomslitteratur m.m. Skönlitteratur från både Nederländerna och Flandern läses inom ramen för kursen.