Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I B

 • 15 hp

Kursen Nederländska I B är en fortsättningskurs på Nederländska I A. Här lär du dig skriva, läsa och tala nederländska och får kunskaper om samhällsstruktur och litteratur i Nederländerna och Flandern.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under hösten 2020

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under höstterminen 2020. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På kursen får du öva läsning och muntlig framställning på nederländska under delkursen Modern nederländskspråkig litteratur där vi även läser sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid. Att studera på deltid innebär att man förväntas avsätta ca. 20 timmar per vecka för sina studier. Kursen motsvarar tillsammans med Nederländska IA kursen Nederländska I, 30 hp.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation Nederländska I B HT2020 (195 Kb)

OBS: Webbaserad undervisning HT20 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Dock behöver alla som läser hos oss vara beredda på att det kan förekomma tentor på campus i Frescati för vissa kursdelar då inget allmänt beslut har fattats om digital examination i nuläget. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Realia, 4 hp

  Delkursen omfattar en orientering om Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kulturella och samhälleliga förhållanden i jämförelse med Sveriges.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Delkursen omfattar läsning av modern nederländsk litteratur och sakprosa som ger insikt i betydelsefulla aspekter av den nederländskspråkiga (Nederländerna och Flandern) litteraturen, kulturen och dess samhälleliga kontext. Totalt 1000 sidor skönlitteratur läses inom delkursens ram.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen omfattar övning i att uttrycka sig muntligen på nederländska samt att förstå talad nederländska.

  Undervisning

  Realia, 4 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Undervisningen består av muntliga presentationer och gruppdiskussion på nederländska. Obligatorisk närvaro till minst 80% samt att samtliga skriftliga sammanfattningar lämnas in. Annars ges betyget F.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Undervisningen består av övningar i Språkstudion samt muntlig språkfärdighetsträning på de 5 seminarierna i Muntlig språkfärdighet (se ovan) och löpande examination på kursen Modern nederländskspråkig litteratur.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Nederländska I B, 15 hp

  Examination

  Realia, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Delkursen examineras genom muntliga presentationer på nederländska av den lästa skönlitteraturen. För varje läst bok lämnar studenten in en skriftlig sammanfattning. Skriftligt test i ett antal fasta uttryck och idiom.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom muntlig löpande examination under kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av presentationer på nederländska av den lästa skönlitteraturen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@nederlandska.su.se.