Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I

På kursen Nederländska I lär du dig skriva, läsa och tala nederländska samtidigt som du får kunskaper om samhällsstruktur och litteratur i Nederländerna och Flandern (norra delen av Belgien). Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter i föreläsningssal.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i nederländska genom övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Vi går också igenom nederländskans viktigaste grammatiska särdrag. Du får öva läsning och muntlig framställning på nederländska under delkursen Modern nederländskspråkig litteratur där vi även läser sakprosa inom ett antal litterära teman. Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flandern) kultur och samhällsliv tas också upp. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Kursen ges som heltidsstudier på kvällstid. Att studera på heltid innebär att man förväntas avsätta ca. 40 timmar per vecka för sina studier. Du som vill läsa kursen på halvfart kan välja Nederländska I A, 15 hp på höstterminen och fortsätta med Nederländska I B, 15 hp på vårterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Mer information om kursen finns här:

Kursinformation Nederländska I VT2021 (260 Kb)

OBS: Webbaserad undervisning VT21 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under VT21. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Även tentorna under vårterminen kommer att vara digitala. Mer information finns på kurssidan på Athena. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av åtta delkurser. Delkursena nedan gäller från och med vårterminen 2021. Se tidigare kursplaner till höger för tidigare versioner.

  Delkurser

  Uttal och språkövningar, 3 hp

  På delkursen tränas uttal med hjälp av relevant material. Det görs även en genomgång av grundläggande grammatiska strukturer och basordförråd i nederländska.

  Fonetik och formlära, 3 hp

  På delkursen ges en orientering om nederländskans fonetiska och fonologiska system i kontrast till svenskans. Förhållandet mellan ljud och tecken reds ut och nederländskans stavningsprinciper illustreras med hjälp av verbens, substantivens och adjektivens böjningsmönster.

  Grammatik, 3 hp

  På delkursen görs en genomgång av nederländskans ordklasser och syntax, samt av vissa idiomatiska uttryck.

  Översättning från svenska till nederländska, 3 hp

  På delkursen övas i att översätta enkla texter från svenska till nederländska.

  Översättning från nederländska till svenska, 3 hp

  På delkursen övas i att översätta olika sorters texter från nederländska till svenska.

  Samhälle och kultur, 4 hp

  Delkursen ger insikt i Nederländernas och Belgiens (med tyngdpunkt på Flanderns) kulturella och samhälleliga förhållanden.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  På delkursen läses modern nederländskspråkig litteratur och sakprosa som ger insikt i betydelsefulla aspekter av den nederländskspråkiga (Nederländerna och Flandern) litteraturen, kulturen och dess samhälleliga kontext. Det tränas även på relevanta nederländska fasta uttryck och idiom.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  På delkursen övas i att uttrycka sig muntligt på nederländska samt i att förstå talad nederländska.

  Undervisning

  Undervisningen består av av seminarier, individuell uttalsrådgivning, uttalsövningar, gruppövningar och föreläsningar.

  Undervisningen ges på nederländska och svenska.

  Närvaro på kursdelarna Modern nederländskspråkig litteratur och Muntlig språkfärdighet är obligatorisk.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska I (201 Kb)

  Examination

  Examinationsformerna nedan gäller från och med vårterminen 2021. Se tidigare kursplaner till höger för information om tidigare examinationer.

  Uttal och språkövningar, 3 hp

  Delkursen examineras genom skriftliga och ett muntliga prov. Examinationen sker på nederländska.

  Fonetik och formlära, 3 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Grammatik, 3 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Översättning från svenska till nederländska, 3 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Översättning nederländska - svenska, 3 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Samhälle och kultur, 4 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

  Delkursen examineras genom 5 muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter där även ett antal fasta uttryck och idiom förklaras. Examinationen sker på nederländska.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursen examineras genom 5 muntliga redovisningar inom kursdelen Modern
  nederländskspråkig litteratur. Examinationen sker på nederländska.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i nederländska (834 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Här hittar du kursinformation med kurslitteratur!

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera nederländska? Titus, Lisbeth, Robin och Dineke berättar varför de studerar hos oss och vad de tycker om utbildningen i nederländska.

  Våra studenter i nederländska berättar

  Vad ska man tänka på som språkstudent? Våra tidigare studenter ger sina bästa tips till nya studenter.

  Tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska