Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska, språkfärdighetskurs

Språkfärdighetskursen bygger vidare på den kunskap som inhämtats på läsfärdighetskursen. Kursen ger dig grundläggande färdigheter i talad och skriven nederländska. Undervisningsspråk är svenska och nederländska. Kursen ges på distans.

Under kursen utvecklar du din förmåga att uttrycka dig på enklare nederländska. Förutom en genomgång av nederländsk stavning, grammatik och syntax så innehåller kursen övningar i uttal och muntlig kommunikation. Du kommer även få öva dig i översättning av enklare texter till nederländska, skriva egna texter på nederländska samt läsa en längre sammanhängande litterär text och skriva en sammanfattning av den på nederländska.

Behörighetskravet är Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 hp.

Studenter på föreläsning
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Uppgifternas svårighetsgrad ökas löpande under kursens gång. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få arbeta med totalt 8 moduler där varje uppgift innehåller de olika delmomenten: uttalsövning, textförståelse, översättning, textproduktion och grammatik. Videosamtal via Zoom kommer att ske 4 gånger under kursens gång.

  Vi använder oss av lärplattformen Athena och Zoom (som du får tillgång till gratis när du har registrerat dig som student). På kurssidan i Athena finns texter, uppgifter och hjälpmedel. På Athena har du också möjlighet att ställa frågor till läraren, att chatta med dina kurskamrater och göra inlägg i ett diskussionsforum.

  På kursen arbetar du kontrastivt, dvs. nederländska jämförs med svenska. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren vid institutionen.

  För att klara av kursen krävs att du har tillgång till en dator med bra internetuppkoppling, webbkamera och mikrofon. Du måste också ha grundläggande kunskaper i ordbehandling och Internetanvändning. Samtalen via Zoom äger rum på dagtid. Arbetet med modulerna förlägger du vid den tidpunkt som passar dig. 

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska, språkfärdighetskurs (219 Kb)

  Examination

  Muntlig tentamen via Zoom och skriftlig tentamen via Athena.

  Examinator

  Reglindis De Ridder, Universitetslektor och Doktor in nederländska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska