Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska II

Nederländska II bygger vidare på och utvecklar de färdigheter och kunskaper du tillägnat dig på kursen Nederländska I. Du får en ökad förmåga att läsa, tala, skriva och översätta nederländska samt kunskaper om de nederländsktalande ländernas kultur- och samhällsliv med ett fördjupat och breddat perspektiv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen innehåller övningar i nederländsk språkfärdighet, en fördjupad och breddad genomgång av nederländsk grammatik samt en fördjupning av kunskaperna om de nederländsktalande ländernas litteratur, kultur och samhällsliv samt nederländsk språkvetenskap.

Du kan själv välja studietempo och därmed det antal delkurser du vill läsa under en termin. Dock krävs att du först läser kursdelen Skriftlig språkfärdighet, 8 hp.

Undervisningen ges delvis på nederländska.

Mer information om kursen finns här:

Kursinformation Nederländska II VT2021 (250 Kb)

OBS: Webbaserad undervisning VT21 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under VT21. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Även tentorna under vårterminen kommer att vara digitala. Mer information finns på kurssidan på Athena. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser. Delkursena nedan gäller från och med vårterminen 2021. Se tidigare kursplaner till höger för tidigare versioner.

  Delkurser

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkursen innehåller en fördjupad genomgång av ett antal tidigare behandlade
  grammatikavsnitt på Nederländska I och nya ej tidigare behandlade avsnitt inom nederländsk grammatik, övning i att översätta till och från nederländska samt i fri textproduktion.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Kursdelen ger övning i att uttrycka sig muntligt på nederländska och förstå talad nederländska genom presentationer, referat och diskussioner med utgångspunkt från ett tema.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria från medeltiden till  innehåller läsning och muntlig presentation av relevanta litterära verk från olika epoker samt skriftliga inlämningar.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen innehåller  en orientering om modern språkbeskrivning i nederländska kontrasterad mot svenska. Skillnader och likheter mellan nederländska och svenska beträffande språkspecifika drag behandlas med hjälp av korpusar. Delkursen har ett teoretiskt innehåll så väl som ett praktiskt där studentens språkfärdighet i nederländska fördjupas. Den innehåller också en repetition av grammatisk terminologi.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

  Undervisningen ges på nederländska.

  Närvaron på samtliga kursdelar är obligatorisk.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska II (198 Kb)

  Examination

  Examinationsformerna nedan gäller från och med vårterminen 2021. Se tidigare kursplaner till höger för information om tidigare examinationer.

  Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

  Delkurser examineras genom 6 skriftliga uppsatsinlämningar och genom en
  salstentamen i grammatik och översättning och fri textproduktion.

  Muntlig språkfärdighet, 4 hp

  Delkursern examineras genom inlämningsuppgifter och bokpresentationer som
  redovisas muntligt på nederländska.

  Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

  Delkursen examineras genom muntliga presentationer av ca 1000 sidor läst litteratur från olika epoker samt genom en skriftlig tentamen om författare, epoker och teman i den nederländskspråkiga litteraturhistorien.

  Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 8 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på nederländska under kursens gång samt genom en hemtentamen.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i nederländska (834 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Här hittar du kursinformation med kurslitteratur!

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska - kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska