Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det nederländska språket och den nederländskspråkiga litteraturen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under hösten 2020

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under höstterminen 2020. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och om de nederländskspråkiga ländernas kultur och samhälle samt grundläggande förmåga i vetenskaplig textproduktion krävs eller är en konkurrensfördel.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation Nederländska - kandidatkurs HT2020 (213 Kb)

OBS: Webbaserad undervisning HT20 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Dock behöver alla som läser hos oss vara beredda på att det kan förekomma tentor på campus i Frescati för vissa kursdelar då inget allmänt beslut har fattats om digital examination i nuläget. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Kursdelen behandlar nederländskspråkig litteratur från epokerna upplysningen, romantiken, naturalismen och interbellum genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt perspektiv.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Kursdelen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett semantiskt och översättningsteoretiskt perspektiv i relation till aktuell forskning.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  I kursdelen övas skriftlig språkfärdighet med fokus på vetenskapligt skrivande.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  I kursdelen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur.

  Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.

  Undervisning

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Undervisningen består av tre seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Totalt 15 timmars handledningstid.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Nederländska - kandidatkurs

  Examination

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Delkursen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av lästa litterära verk varav en inlämningsuppgift är en fördjupning relaterad till någon av kursens litterära epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Delkursen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i nederländska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@nederlandska.su.se.