Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska - kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i nederländska och består av dels ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng, som motsvarar kravet av ett kandidatarbete, dels tre delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det nederländska språket och den nederländskspråkiga litteraturen.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om nederländskspråkig litteratur och om de nederländskspråkiga ländernas kultur och samhälle samt grundläggande förmåga i vetenskaplig textproduktion krävs eller är en konkurrensfördel.

OBS: Webbaserad undervisning våren och hösten 2021 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under VT21 och HT2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Även tentorna under vår- och höstterminen kommer att vara digitala. Mer information finns på kurssidan på Athena. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Delkursen behandlar nederländskspråkig litteratur från olika epoker genom att analysera enskilda verk i sitt historiska sammanhang och ur ett samhällskritiskt perspektiv.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Delkursen behandlar nederländskans språkstruktur utifrån ett semantiskt och översättningsteoretiskt perspektiv i relation till aktuell forskning.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  I delkursen övas skriftlig språkfärdighet på nederländska med fokus på vetenskapligt skrivande.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  I delkursen skrivs ett examensarbete på nederländska om ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne. För examensarbetet gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare/examinator och utför en självständig undersökning av ett avgränsat forskningsområde inom nederländsk lingvistik eller nederländsk litteratur.

  Examensarbetet redovisas på nederländska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.

  Undervisning

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Undervisningen består av tre seminarier. Obligatorisk närvaro.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Totalt 15 timmars handledningstid.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Nederländska - kandidatkurs (191 Kb)

  Examination

  Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

  Delkursen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av lästa litterära verk. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de fem skriftliga inlämningsuppgifterna och muntliga presentationerna.

  Nederländsk lingvistik, 6 hp

  Delkursen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de fyra skriftliga  inlämningsuppgifterna.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursens betyg grundar sig på genomsnittet av betygen för de tre skriftliga  inlämningsuppgifterna.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i nederländska (139 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Virtuell tandemkompis i Nederländerna

  Vill du öva på din nederländska med en student från Nederländerna?

  Virtual Tandems: Svenska & Nederlands

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, nederländska