Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Kandidatprogram i matematik och ekonomi är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik.

Programmet är ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav. Efter utbildningen är du kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete, och personer med denna utbildning arbetar idag bland annat inom finans- bank- och försäkringsväsendet, i regeringskansliet och offentlig förvaltning.

Programmet innehåller en gemensam del med kurser i matematik, matematisk statistik, nationalekonomi och datalogi, och därefter inriktar du dig mot matematik eller matematisk statistik.