Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i matematik och ekonomi

  • 180 hp

Programmet är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik. Det är också ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad där hög matematisk och statistisk kompetens är ett krav. Efter utbildningen är man kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete, och personer med denna utbildning arbetar idag bland annat inom finans- bank- och försäkringsväsendet, i regeringskansliet och offentlig förvaltning.

OBS: Du som antas till programmet med start HT20 kan välja att läsa första terminen på distans, se Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Mer information om programmet: www.math.su.se/utbildning/kandidatprogram/matematik-och-ekonomi